Analizy i badania

Produkcja budowlano-montażowa wciąż spada

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w maju o 13,7% r/r wobec spadku o 14,8% w kwietniu. Do wzrostu dynamiki produkcji budowlano-montażowej przyczyniło się głównie wygaśnięcie efektu wysokiej ubiegłorocznej bazy (w kwietniu ub. r. odnotowano silny wzrost dynamiki inwestycji w dziale "inżynieria lądowa i wodna”).</p>

>

Jednak po oczyszczeniu z wpływu z czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa spadła o 1,6% w porównaniu z kwietniem, co było szóstym z rzędu spadkiem produkcji w ujęciu miesięcznym. Naszym zdaniem główn? przyczyn? spadku produkcji budowlano-montażowej w maju było – podobnie jak w poprzednich miesi?cach br. - wyhamowanie inwestycji publicznych, zwi?zane ze zmniejszonym wykorzystaniem środków unijnych na pocz?tku nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym w kolejnych miesi?cach, mimo niskiej aktywności inwestycyjnej sektora publicznego, roczna dynamika produkcji budowlano-montażowej będzie stopniowo rosn?ć, do czego przyczyni? się efekty niskiej ubiegłorocznej bazy. Wsparciem dla takiej oceny jest sygnalizowana w badaniach GUS stabilizacja koniunktury w zakresie bież?cego portfela zamówień na rynku krajowym w budownictwie w ostatnich miesi?cach.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!