Analizy i badania

Prezydent USA B. Obama nominował J. Yellen na stanowisko szefa Rezerwy Federalnej.

Zastąpi ona B. Bernanke, którego kadencja upływa pod koniec stycznia 2014 r. J. Yellen w swoim środowym wystąpieniu powiedziała, że jako szef FED będzie starała się wspierać maksymalne zatrudnienie, stabilność cen oraz stabilność systemu finansowego. Oczekiwana akceptacja przez Senat nominacji J. Yellen (która charakteryzuje się gołębim nastawieniem)na stanowisko szefa FED zwiększałaby prawdopodobieństwo kontynuowania łagodnej polityki monetarnej USA.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!