Analizy i badania

Prezydent A. Duda powołał Łukasza Hardta oraz Kamila Zubelewicza na nowych członków Rady Polityki Pieniężnej

<p style="text-align: justify;">Zastąpili oni Adama Glapińskiego oraz Andrzeja Kaźmierczaka, których kadencje wygasły 19 lutego.</p>

>

W tym tygodniu, zgodnie z zapowiedzi? szefa klubu parlamentarnego PiS R. Terleckiego powinno dojść również do wyboru trzeciego członka RPP z ramienia Sejmu. Kandydatem PiS na to miejsce będzie J. Żyżyński, który zast?pi A. Zielińsk?-Głębock? (jej kadencja upłynęła 9 lutego).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!