Analizy i badania

Prezes NBP: nie teoretyzujmy o perspektywie podwyżki stóp

<p style="text-align: justify;">Na konferencji po posiedzeniu prezes NBP konsekwentnie uchylał się od komentowania odnotowanego w ostatnich tygodniach nasilenia tendencji do umocnienia kursu złotego. Stwierdził on jedynie, że umocnienie to "<em>nie jest zaskoczeniem</em>”, a w ocenie RPP celem podejmowanych w przeszłości interwencji walutowych było ograniczenie zmienności kursu złotego, a nie utrzymywanie go na określonym poziomie.</p>

>

Zdaniem M. Belki perspektywa podwyżki stóp jest obecnie na tyle daleka, że "szkoda o niej teraz teoretyzować”. Z kolei uzasadnieniem dla rozważania powrotu do cyklu łagodzenia polityki pieniężnej mogłoby być jedynie "znacz?ce osłabienie aktywności gospodarczej”.

Umocnienie złotego nie skłoni RPP do obniżki stóp

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu RPP oraz przedstawione powyżej wypowiedzi M. Belki stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym RPP utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie do listopada 2016 r. Głównymi argumentami przemawiaj?cym za tak odległym terminem zacieśnienia polityki monetarnej s? nasza krótkoterminowa prognoza inflacji CPI (por. MAKROpuls z 15.04.2015) oraz horyzont rozpoczętego w marcu br. przez EBC programu skupu obligacji (co najmniej do września 2016 r.). Uważamy, że ze względu na oczekiwane przez nas zacieśnienie polityki monetarnej przez FED we wrześniu 2015 r. ewentualne dalsze umocnienie złotego będzie miało charakter przejściowy (por. MAKROmapa z 13.04.2015) i tym samym nie skłoni RPP do obniżenia stóp procentowych.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP, sygnalizuj?ce brak zaniepokojenia dotychczasow? aprecjacj? złotego, s? lekko pozytywne dla rynku długu i kursu złotego.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!