Analizy i badania

Prezes EBC nie widzi „pilnej potrzeby” obniżenia stopy referencyjnej EBC

Prezes EBC, M. Draghi powiedział w ubiegłym tygodniu, iż nie widzi „pilnej potrzeby” obniżenia stopy referencyjnej EBC. Jego zdaniem mimo braku ryzyka deflacji w strefie euro EBC powinien dążyd do tego, by roczne tempo wzrostu cen nie utrzymywało się zbyt długo poniżej poziomu 1%. Zaznaczył również, iż chod kryzys w strefie euro nie został jeszcze w pełni przezwyciężony, z wielu gospodarek napływają optymistyczne sygnały wskazujące na ożywienie gospodarcze.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!