Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Presja inflacyjna pozostaje silna

W kierunku obniżenia inflacji w kwietniu oddziaływała również niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zmniejszyła się w kwietniu do 12,2% r/r wobec 12,3% w marcu. Spadek inflacji bazowej wynikał z niższej dynamiki cen w kategoriach „rekreacja i kultura” (głównie za sprawą niższej dynamiki cen turystyki zorganizowanej za granicą), „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego” (ze względu na niższą dynamikę cen mebli, artykułów dekoracyjnych, sprzętu oświetleniowego, urządzeń gospodarstwa domowego oraz środków czyszczących i konserwujących), „restauracje i hotele” oraz „inne wydatki na towary i usługi” (z uwagi na niższe tempo wzrostu cen artykułów do higieny osobistej i kosmetyków). Mimo nieznacznego spadku inflacji bazowej w kwietniu, pozostaje ona na bardzo wysokim na tle historycznym poziomie, co wskazuje na utrzymującą się silną presję inflacyjną w polskiej gospodarce.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!