Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Presja inflacyjna nie odpuszcza

Do spadku inflacji przyczyniła się również niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła w marcu 4,6% r/r wobec 5,4% w lutym. Spadek inflacji bazowej miał szeroki zakres i został odnotowany we wszystkich jej głównych kategoriach, przy czym najsilniej dynamika cen obniżyła się w kategoriach: „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”, „inne wydatki na towary i usługi” oraz „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego”. Szacujemy, że miesięczna dynamika cen bazowych nie zmieniła się w porównaniu do lutego i wyniosła 0,5% m/m, a tym samym pozostaje ona powyżej poziomów zgodnych z wzorcem sezonowym (ok. 0,2% w marcu) mimo odnotowanego w ostatnich miesiącach wyraźnego umocnienia kursu złotego. W naszej ocenie wskazuje to na utrzymującą się podwyższoną presję inflacyjną w polskiej gospodarce. Uważamy, że w kolejnych miesiącach miesięczna dynamika cen bazowych obniży się, choć nadal pozostanie powyżej swojego wzorca sezonowego. 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!