Aktualności firm stowarzyszonych

PREMIERA Raportu "Społeczna odpowiedzialność Sanofi w Polsce"!

Raport "Społeczna odpowiedzialność Sanofi w Polsce" jest już dostępny. To pierwsza tak kompleksowa publikacja nt. działalności z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju Sanofi w Polsce. Prezentuje on najważniejsze fakty na temat działalności naszej firmy, nasz wpływ na otoczenie oraz opisuje starania podejmowane, aby prowadzone przez nas działania były zrównoważone i odpowiedzialne. Sanofi w Polsce działa już od blisko 35 lat. Jako jedna z największych firm farmaceutycznych w Polsce chcemy jesteśmy odpowiedzialni za nasze otoczenie. Wpływamy na rozwój całej branży farmaceutycznej w Polsce, mamy istotny wpływ na rozwój gospodarczy kraju i regionu oraz kreowanie miejsc pracy. Nasza działalność prowadzona jest przy zachowaniu najlepszych praktyk środowiskowych. Zaspokajamy potrzeby polskich i zagranicznych pacjentów w zakresie terapii oraz zwiększamy świadomość profilaktyki leczenia licznych schorzeń. W 2020 r. zaangażowaliśmy się również aktywnie w walkę z pandemią COVID-19.

Więcej informacji o naszych działaniach w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju można przeczytać w naszej publikacji.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!