Aktualności firm stowarzyszonych

PrawoMówni.pl ? nowy blog kancelarii Wierzbowski Eversheds

>

Serwis PrawoMówni.pl to pi?ty blog tematyczny prowadzony przez prawników kancelarii Wierzbowski Eversheds. W 2011 r. kancelaria uruchomiła dwujęzyczny (polsko-angielski) serwis EuroZamowienia.pl, poświęcony zamówieniom publicznym z perspektywy unijnej oraz blog IPwSieci.pl, w ramach którego prawnicy analizuj? problemy z pogranicza prawa, nowych technologii i Internetu. W roku 2013 ruszył serwis kodeksWpracy.pl poświęcony zagadnieniom prawa pracy, na łamach którego omawiane s? obowi?zuj?ce przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwow? Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W maju 2014 r. swój blog – PrzepisNaEnergetyke.pl, w ramach którego omawiana i komentowana jest prawna strona elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i sektora wydobywczego, uruchomił zespół prawa energetycznego.

Nowy blog PrawoMówni.pl poświęcony będzie zagadnieniom prawa do prywatności i ochronie danych osobowych oraz prawu nowych technologii - prawu telekomunikacyjnemu, usługom świadczonym drog? elektroniczn?, a także szeroko rozumianemu prawu administracyjnemu – tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa lotniczego oraz sektorów regulowanych.

W polskojęzycznym Internecie jest obecnie ponad milion blogów, z czego sporo casino online poświęconych jest prawu. Można więc zapytać po co kolejny prawniczy blog, tym bardziej że sama nasza kancelaria prowadzi ich już kilka. Odpowiedź jest prozaiczna - z ci?głej potrzeby dzielenia się refleksjami w zakresie obowi?zuj?cych, jak i projektowanych przepisów, na które nie ma miejsca w dokumentach dla klientów, ani w tradycyjnych mediach” – mówi dr Arwid Mednis, partner odpowiedzialny za zespoły prawa ochrony prywatności i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz komunikacji elektronicznej. „Na co dzień pracuję z wieloma zdolnymi ludźmi, zarówno w ramach zespołu TMT, jak i całej kancelarii, i mam nadzieję, że na blogu pojawi? się goście - koleżanki i koledzy z Wierzbowski Eversheds” – dodaje dr Arwid Mednis.

***

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds istnieje od 1998 roku. Od marca 2005 roku jest członkiem Eversheds, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie. Kancelaria jest regularnie rekomendowana przez informatory prawne, m.in. Chambers Europe Legal Directory i Legal 500 EMEA. Zajmuje także wysokie miejsca w krajowych rankingach kancelarii prawnych, organizowanych przez redakcje Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej. W 2012 roku Kancelaria Wierzbowski Eversheds zdobyła tytuł Innowacyjnej Kancelarii w konkursie organizowanym przez KRRP. www.eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!