Aktualności firm stowarzyszonych

Prawnicy Dentons wyjaśniają Kompleksową Umowę Gospodarczo-Handlową między Unią Europejską a Kanadą

<p style="text-align: justify;">Dwoje prawników Dentons o bogatym doświadczeniu w obszarze z zakresu handlu międzynarodowego - Xavier Van Overmeire z Montrealu i Nadiya Nychay z Brukseli – opublikowało wspólnie książkę pt.„Kompleksowa Umowa Gospodarcza-Handlowa EU-Kanada: Przegląd (tytuł oryginału The Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the EU: An Overview). Jest to jedna z niewielu dostępnych na rynku publikacji analizujących różne aspekty umowy i jej ewentualne skutki.</p>

>

Kompleksowa Umowa Gospodarcza-Handlowa (CETA) znosi 99% opłat celnych w handlu między Uni? Europejsk? (UE) a Kanad? w celu pobudzenia handlu, wzmocnienia stosunków gospodarczych i utworzenia nowych miejsc pracy. Prawnicy doradzaj?cy przedsiębiorstwom z sektorów, na które CETA będzie miała największy wpływ, w tym takich kluczowych obszarów, jak przemysł motoryzacyjny, rolnictwo i przemysł farmaceutyczny, musz? posiadać dogłębn? wiedzę i zrozumienie Umowy, jak również konsekwencji wynikaj?cych z jej wejścia w życie.  

Nowa publikacja jest przejrzystym przegl?dem kluczowych zmian, jakie wprowadzi CETA. Każdy rozdział poświęcony jest wybranemu zagadnieniu lub sektorowi i zawiera krótkie podsumowanie oraz informację na temat sytuacji branży sprzed wdrożenia CETA.  

Xavier Van Overmeire, członek Montreal Centre for International Studies, kieruje Praktyk? Handlu Międzynarodowego w Kanadzie. Xavier doradza klientom w definiowaniu i wdrażaniu strategii produkcji, dystrybucji oraz sprzedaży produktów lub usług na rynkach zagranicznych.  

Jeśli masz klientów, których działalność jest zwi?zana z handlem pomiędzy krajami UE a Kanad?, musisz mieć świadomość i wiedzę na temat tego, jak CETA zmieni obecny krajobraz w tym zakresie,” powiedział Xavier. „Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa między UE a Kanad? jest niew?tpliwie najbardziej ambitnym porozumieniem dotycz?cym wolnego handlu od czasu podpisania przez Kanadę Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (NAFTA). W naszej ksi?żce analizujemy jej potencjalne konsekwencje”.  

Nadiya Nychay specjalizuje się w międzynarodowym prawie handlowym, rozwi?zywaniu sporów oraz kwestiach regulacyjnych. Nadiya posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych firmach prawniczych oraz jako radca prawny w Sekretariacie Światowej Organizacji Handlu (WTO).  

CETA stworzy przedsiębiorstwom z UE nowe możliwości handlowe. Oczekuje się, że dzięki tej umowie PKB w Europie wzrośnie o około €12 mld rocznie” podkreśla Nadiya. „Aby pomóc prawnikom w efektywnym doradztwie na rzecz klientów odnośnie tych możliwości, nasza ksi?żka oferuje zwięzł? i przejrzyst? analizę CETA i wyjaśnia, jak zmieni? się warunki w kluczowych sektorach, na które umowa będzie miała wpływ”.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Dodatkowych informacji udzielaj?:

Kanada
Hazel Harding, Public Relations Specialist
Dentons Canada
+1 613 783 9662
hazel.harding(@)dentons.com

Europa
Amanda Lowe, PR & Communication Manager
Dentons Europe
+420 236 082 249
amanda.lowe(@)dentons.com

Renata Rydzewska Henriques, External Communications Specialist
Dentons Europe
+48 22  242 55 10
renata.rydzewskahenriques(@)dentons.com

Kontakt dla mediów:

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225 224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!