Praktyka Prawa Handlu i Dystrybucji w Kochański Zięba i Partnerzy wzmocniona o unikatowe doświadczenia i kompetencje z zakresu prawa gier i zakładów wzajemnych

<p style="text-align: justify;">W listopadzie w skład zespołu Prawa Handlu i Dystrybucji firmy prawniczej Kochański, Zięba i Partnerzy dołączył adwokat Bartosz Kosek. Wzmocni on szeregi krakowskiego oddziału kancelarii.</p>

>

Bartosz Kosek specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w szeroko rozumianym prawie hazardowym. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu wielomilionowych sporów s?dowych. Reprezentował przedsiębiorstwo przesyłowe w wielomilionowych i wieloaspektowych sporach w zakresie roszczeń zwi?zanych z lokalizacj? urz?dzeń przesyłowych.

Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentacji i obsłudze podmiotów z branży gier i zakładów wzajemnych. Występował w kilkudziesięciu postępowaniach administracyjnych oraz s?dowo-administracyjnych zwi?zanych z Ustaw? o grach hazardowych (m.in. w postępowaniach koncesyjnych oraz w postępowaniach zwi?zanych z tzw. „uznaniem gry za grę losow?”). Reprezentował klientów przed Komisj? Europejsk? w procedurze zgłaszania zastrzeżeń w toku postępowania notyfikacyjnego nowelizacji Ustawy o grach hazardowych. Występował w sprawach cywilnych (odszkodowawczych) zwi?zanych z obowi?zywaniem i stosowaniem Ustawy o grach hazardowych. Przygotowywał szereg opinii prawnych dotycz?cych prawa gier i zakładów m.in.  dotycz?cych loterii promocyjnych, online – gamblingu, reklamy hazardu, skutków prawnych planowanych nowelizacji przepisów, warunków i zasad badania automatów do gier przez tzw. jednostki badaj?ce).

Mecenas Kosek był także stałym doradc? prawnym dużych podmiotów gospodarczych (w tym podmiotów z udziałem Skarbu Państwa). Do zakresu jego obowi?zków należało m.in. reprezentowanie klientów w wielomilionowych negocjacjach handlowych oraz gospodarczych sporach s?dowych jaki i koordynowanie zespołów przeprowadzaj?cych badania due diligence (m.in. koordynator zespołów due diligence prywatyzowanej Spółki Skarbu Państwa – wartość kontraktu 320 mln zł oraz polskiego klubu żużlowego należ?cego do Ekstraligi).

W ostatnich miesi?cach a właściwie latach mamy do czynienia z ogromnymi zmianami, które dotykaj? sektora handlu i dystrybucji w zakresie prawa gier i zakładów wzajemnych. Nowelizacje Ustawy o grach hazardowych które weszły w życie w Polsce w kwietniu oraz lipcu tego roku w poł?czniu z dotychczasowymi przepisami tej ustawy należ? do najbardziej restrykcyjnych regulacji w Europie. Pewn? nadziej? i szans? dla branży gier i zakładów może być rozwój zakładów wzajemnych w zakresie tzw. zdarzeń wirtualnych, co umożliwione zostało kwietniow? nowelizacj? ustawy hazardowej. Rola profesjonalnej i wyspecjalizowanej obsługi prawnej w tak trudnych i dynamicznych gałęziach prawa jak prawo gier i zakładów jest nie do przecenienia. Maj?c świadomość czekaj?cych nas wyzwań w tym obszarze chcemy się do nich jak najlepiej przygotować. Chcemy, aby nasz zespół i Kancelaria Kochański, Zięba i Partnerzy była liderem na rynku usług prawnych dla sektora handlu i dystrybucji również w zakresie prawa gier i zakładów wzajemnych – powiedział Krzysztof Zięba, Szef Praktyk FMCG Handlu Detalicznego i Motoryzacji oraz Prawa Handlu i Dystrybucji.

Bartosz Kosek jest absolwentem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed doł?czeniem do KZP przez 6 lat współpracował z Kancelari? Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie, gdzie Pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego. Jest także członkiem Rad Nadzorczych dużych podmiotów gospodarczych. Biegle włada językiem angielskim.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!