Analizy i badania

Praktyczne aspekty przygotowania Strategii Podatkowej - newsletter kancelarii Paczuski & Taudul

Kancelaria Paczuski&Taudul przygotowała kolejny numer newslettera zawierającego praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania Strategii Podatkowej.

Od 1 stycznia 2021 r. najwięksi podatnicy oraz podatkowe grupy kapitałowe zobowiązane zostały do publikacji corocznej informacji o realizowanej Strategii Podatkowej [dalej: Informacja]. Zgodnie z nowym obowiązkiem ustawodawca (chodź nie wprost) wskazuje na konieczność posiadania określonej przez podatnika Strategii Podatkowej, a tym samym zakłada, iż podatnik posiada taką Strategię i ją realizuje.

Ponadto, nowy obowiązek wpisuje się w szerszy plan Ministerstwa Finansów, mający doprowadzić do tego, aby najwięksi podatnicy posiadali ustrukturyzowane i dobrze działające procesy odpowiedzialne za realizację tzw. funkcji podatkowej. Jednym z ich elementów jest Strategia Podatkowa.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego [dalej: Wytyczne, LINK], Strategia Podatkowa podmiotu przedstawia wizję i misję podatkową oraz długoterminowe cele podatkowe, uwzględniając jednocześnie ich wpływ na realizację celów biznesowych podmiotu. Strategia Podatkowa danego podmiotu powinna być spójna ze wskazanymi w niej zasadami, a także wartościami etycznymi przyjętymi przez ten podmiot.

W najnowszym newsletterze eksperci z kancelarii Paczuski & Taudul odpowiadają na pytania:

  • Jaka formę powinien przybrać dokument Strategii Podatkowej?
  • Na co należy zwrócić uwagę przy zbieraniu informacji służących do sporządzenia Strategii Podatkowej?
  • Jakie elementy powinna zawierać Strategia Podatkowa?

Do pobrania

Download 21_10_15_PT_Podatki_Strategia_podatkowa_numer_3.pdf  (PDF • 924 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!