Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Pracownicy IT gorzej niż pracownicy innych działów i branż, oceniają to jak szefowie dbają o ich dobrostan – najnowsze dane z badania pt. „Rola bezpośrednich przełożonych w kształtowaniu dobrostanu pracowników”

Powszechnie uważa się, że pracownicy IT są bardzo zadbaną przez pracodawców grupą  pracowników. Wyniki najnowszego badania pt. „Rola bezpośrednich przełożonych w kształtowaniu dobrostanu pracowników” pokazują jednak, że mają oni inne zdanie. Natomiast jeśli chodzi o pracowników innych działów i branż są oni według raportu zadowoleni ze wsparcia i doceniania, ale nie dostrzegają wystarczająco dużo troski w zakresie dbania o zdrowie i równego traktowania.  

Pracownicy IT nie czują się wspierani przez swoich przełożonych w zakresie dbania o zdrowie. Zauważają też, że ich przełożeni nie zwracają szczególnej uwagi na ergonomię pracy. Nie jest widoczna dla nich troska przełożonych o takie zarządzanie ich pracą, by mogli zachować równowagę między życiem prywatnym i zawodowym. Dostrzegają wreszcie, że ich przełożony w zbyt niskim stopniu dba o idee równego traktowania wszystkich pracowników.

 „Ujawnione w badaniu niskie poczucie wsparcia dla dobrostanu pracowników IT może budzić zdziwienie, bo są to pracownicy, o których silne konkurują pracodawcy. Można formułować hipotezę, że pracownicy IT mają duże, na tle pracowników innych sektorów, oczekiwania co do wsparcia ich dobrostanu i stąd nie zadowala ich to, co standardowo otrzymują. Możliwa jest też hipoteza, że tożsamość zawodowa reprezentantów IT niejako kłóci się z obrazem kogoś, dla kogo ważne jest wsparcie przełożonych, więc deprecjonują to, które otrzymują.” – komentuje dr. Krzysztof Puchalski z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Ewa Stelmasiak, ekspertka ds. kultury dobrostanu i założycielka The Wellness Institute dodaje: „Jeszcze innego wyjaśnienia można szukać w sposobie, w jaki firmy najczęściej podchodzą do dobrostanu pracowników oferując wyłącznie działania o charakterze benefitowym takie jak dostęp do strefy relaksu w pracy czy wymiana samochodu służbowego co roku na nowszy i bardziej atrakcyjny model. Pracownicy IT stanowili już przed pandemią koło zamachowe dobrostanu w miejscu pracy wymuszając na pracodawcach, by oferowali im bogate benefity w celu zbudowania ich lojalności. Dziś wiemy, że działania o charakterze benefitowym stanowią miły dodatek, ale nie mają bezpośredniego przełożenia na jakość życia w pracy. Konieczne jest więc budowanie środowiska pracy, które wspiera dobrostan. W modelu kultury dobrostanu świadomość i kompetencje menedżerów pełnią kluczową, ale nie jedyną rolę”.

Co raport mówi o pracownikach innych działów i branż?

Raport pt. „Rola bezpośrednich przełożonych w kształtowaniu dobrostanu pracowników” pokazuje jak przełożeni dbają o dobrostan pracowników firm z następujących branż:. budownictwo, magazyny, doradztwo, badania, reklama, nauka, energetyka, farmaceutyka, finanse i ubezpieczenia, informacja, komunikacja, IT, motoryzacja, przemysł, produkcja, transport. Badaniem objęto 1655 pracowników.

Raport przedstawia jak pracownicy oceniają wsparcie otrzymywane od przełożonych w trzech wymiarach dobrostanu:  

  • Fizyczny wymiar dobrostanu – dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo, ergonomia, warunki pracy i relaks
  • Psychologiczny wymiar dobrostanu – konstruktywna informacja zwrotna, motywacja do działania, radzenie sobie ze stresem, pozytywne emocje, sens pracy i work-life balance
  • Relacyjny wymiar dobrostanu – wsparcie, docenianie, zaufanie, słuchanie, bycie fair, indywidualne podejście

Ankietowani pracownicy są najbardziej zadowoleni z tego, że bezpośredni przełożony pomaga im w sprawach zawodowych. Wsparcie o charakterze operacyjnym, związane z „dowożeniem” i celami, a nie dobrostanem sensu stricte stanowi zdecydowany obszar troski przełożonych. Ich wsparcie dla pracowników w radzeniu sobie ze stresem czy zachowywaniem równowagi życiowej wypada już znacznie gorzej. Większość pracowników czuje się przez przełożonych doceniona i podkreśla, że jest to dla nich ważne.

Spośród wszystkich obszarów dobrostanu pracownikom najbardziej brakuje równego traktowania przez przełożonego, szczególnie w sektorze MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), gdzie prawie połowa pracowników ma poczucie, że niektórzy pracownicy są przez bezpośredniego przełożonego traktowani lepiej niż inni. „Budowanie poczucia równego traktowania pracowników przez przełożonego wymaga ciągłego wysiłku by nie kierować się uprzedzeniami i osobistymi preferencjami, zwłaszcza w kontekście dokonywania merytorycznej oceny pracowniczej oraz umożliwiania awansu w ramach jasnej ścieżki kariery” – podkreśla Ewa Stelmasiak. „W dobie transformacji świata pracy, kultury hybrydowej i współtworzenia nowych norm kulturowych konieczny jest rozwój kompetencji menedżerów w zakresie przywództwa wspierającego dobrostan, wsparcie ich w dbaniu o swój własny dobrostan oraz udzielenie im wsparcia systemowego przez organizacyjne funkcje wsparcia takie jak HR czy BHP.” – konkluduje Ewa Stelmasiak.

***

O raporcie

Raport pt. „Rola bezpośrednich przełożonych w kształtowaniu dobrostanu pracowników" zawiera wyniki z badania przeprowadzonego metodami ilościowymi przy użyciu kwestionariusza online (CAWI) w lipcu i sierpniu 2021. Wpływ bezpośrednich przełożonych na dobrostan pracowników badany był w 3 wymiarach – relacyjnym, psychologicznym oraz fizycznym w oparciu o model dobrostanu The Wellness Institute.

W badaniu wzięło udział 1655 pracowników reprezentujących 20 firm z branż: budownictwo, magazyny, doradztwo, badania, reklama, nauka, energetyka, farmaceutyka, finanse i ubezpieczenia, informacja, komunikacja, IT, motoryzacja, przemysł, produkcja, transport. Pracownicy IT to 221 pracowników IT zatrudnionych w 10 organizacjach, w tym w trzech organizacjach z branży IT oraz w działach IT firm o innym profilu działalności.

Premiera raportu odbyła się 26 października 2021 roku. Projekt został zrealizowany przez zespół Enpulse (platforma do badania zaangażowania spółki Zmotywowani.pl) we współpracy z Ewą Stelmasiak – ekspertką ds. kultury dobrostanu i założycielką The Wellness Institute. Patronat nad badaniem objęło Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy – Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. Jerzego Nofera.

Enpulse

Platforma Enpulse jest częścią Zmotywowani.pl. Firma działa na rynku HR od ponad 10 lat, posiada szeroką ofertę badawczo konsultingową i bogate portfolio klientów. Więcej informacji o firmie na www.zmotywowani.pl. Platforma badawcza Enpulse jest najnowszym produktem oferowanym przez Zmotywowani.pl, opartym na wieloletnim doświadczeniu i starannym feedbacku klientów.

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy

KCPZwMP zostało utworzone w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w 1996 r. Zajmuje się upowszechnianiem idei promocji zdrowia w zakładach pracy, badaniem i konsultowaniem działań realizowanych w tym obszarze oraz analizą rozwoju i uwarunkowań prozdrowotnej aktywności firm. Tworzy też know-how i narzędzia ułatwiające pracodawcom większą dbałość o dobrostan personelu, niż wymaga prawo.

The Wellness Institute

The Wellness Institute (www.wellnessinstitute.pl) oferuje wsparcie doradczo-szkoleniowe  w strategicznym zarządzaniu obszarem wellbeingu w firmie, od badania potrzeb interesariuszy po dobór odpowiednich narzędzi, budowę strategii wellbeingowej i analizę kluczowych wskaźników efektywności. The Wellness Institute dostarcza rozwiązania wspierające liderów w dbaniu o siebie i swoich ludzi oraz w rozwoju ich kompetencji wellbeingowych. Specjalizuje się w budowaniu kultur opartych o wartości wellbeingowe.

Ewa Stelmasiak

Autorka książki pt. „Lider Dobrostanu - jak tworzyć wspierającą kulturę pracy w hybrydowym świecie”, której przedsprzedaż rozpocznie się 28 października 2021, wyd. ICAN Institute. Ekspertka ds. przywództwa wspierającego dobrostan oraz kultury zdrowia i dobrostanu (www.ewastelmasiak.com). Od 2012 roku prowadzi The Wellness Institute. Trenerka zarządów i liderów. Certyfikowała się w USA jako menedżer programów wellness dla firm oraz coach wellness. Wraz z amerykańskimi partnerami współtworzyła międzynarodowy projekt HealthyCultureNow. Ceniona prelegentka zapraszana na polskie i światowe konferencje branżowe.

Kontakt dla mediów

Ewa Stelmasiak

Tel: 601650016

e-mail: e.stelmasiak@wellnessinstitute.pl

PEŁNA WERSJA RAPORTU DOSTĘPNA PONIŻEJ 

Do pobrania

Download RAPORT_DOBROSTAN_Rola_bezposrednich_przelozonych_w_ksztaltowaniu_dobrostanu_pracownikow_27102021.pdf  (PDF • 3 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!