Aktualności firm stowarzyszonych

Pracownia Gier Szkoleniowych na Świecie

<p style="text-align: justify;"><strong>Całkiem niedawno dzieliliśmy się z Państwem nowiną o tytule, jaki otrzymała jedna z naszych gier – <a href="http://pracowniagier.com/gry-symulacje/autokorekta-3/" target="_blank">autoKOREKTA</a>. Uroczysta ceremonia wręczenia nagród odbywała się w Dublinie, co spowodowało, że zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie do tej pory – poza Polską – realizowaliśmy warsztaty w oparciu o gry i symulacje szkoleniowe. </strong><strong>Okazało się, że od 2009 roku odwiedziliśmy 14 państw!</strong></p>

>

Zaczęło się od… Surinamu. Tam, właśnie w roku 2009 występowaliśmy w ramach ISAGA Summer School. Po czteroletniej przerwie, w 2013 r., wyl?dowaliśmy w Abu Dhabi a następnie w Indiach, gdzie rozgrywaliśmy  HEXGame.

W tym roku gościliśmy między innymi w Tajlandii, Kanadzie i Czechach. Do  Bangkoku  zaproszono nas celem  poprowadzenia warsztatu dla uczestników drugiej zimowej szkoły UNEP (Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych), poświęconej tematowi zrównoważonej konsumpcji i produkcji w rejonie Azji i Pacyfiku.
Celem tego spotkania było  poszerzenie wiedzy w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji, a tym samym przyczynienie się do opracowania i wdrażania polityki, modeli biznesowych i praktyk, które mog? promować zrównoważone zarz?dzanie zasobami. W ramach warsztatów –  Joanna Średnicka  oraz  Jagoda Gandziarowska-Ziołecka  – poprowadziły rozgrywkę  HEXGame: gry, która  była  części? programu UNESCO wspieraj?cego rozwój w krajach Trzeciego Świata i próbie rozwi?zania ich dramatycznych problemów społeczno-ekonomicznych.

W lutym w Indiach na  kongresie Make in India zaprezentowaliśmy nasz nowy produkt, wirtualny assessment – Competence Game.

W Ottawie poprowadziliśmy rozgrywkę  Brokerów Wiedzy  dla Public Health Agency of Canada. Dwudniowy warsztat obj?ł grę i pracę nad innowacyjnym sposobem tworzenia nowych regulacji na bazie rozwi?zań behawioralnych.

Tradycyjnie już  wyst?piliśmy w Hamburgu podczas letniej szkoły organizowanej przez  Fundację ZEIT im. Ebeliny i Gerda Buceriusów, gdzie poprowadziliśmy rozgrywkę  HexGame  dla liderów z całego świata.

knowledgeBrokers Pracownia GierBrokerów  rozegraliśmy również w Pradze, podczas konferencji „Evaluating ESI funds in the Czech Republic: Faster, more accurately, more usefully”, a głównym celem warsztatu było nauczenie profesjonalistów z sektora publicznego najważniejszych zasad brokeringu. Uczestnikami były osoby pochodz?ce z różnych państw UE (np. Wielka Brytania, Czechy, Słowacja, Polska, Chorwacja, Rumunia), które na co dzień pracuj? w różnych departamentach i sprawuj? różne funkcje. Ta różnorodność sprawiła, że gracze wnosili do rozgrywki rozmaite perspektywy patrzenia na wyzwania stoj?ce przed jednostkami ewaluacyjnymi i intensywnie wymieniali się wiedz?. Tym samym mogli uczyć się również na podstawie innych ministerstw, w innych krajach UE i inspirować się sprawdzonymi, dobrymi praktykami.

We wspomnianym wcześniej Dublinie prowadzona była rozgrywka  autoKOREKTY, jednej z naszych nowszych gier, która brała udział w konkursie  BEX International Business Learning Games Awards  organizowanym przez  Business Excellence Institute  i  otrzymała tam nagrodę w kategorii The  Most Significant Scope.

Ostatnim przystankiem na mapie był Meksyk  gdzie  nasza trenerka dr Magdalena Łużniak – Piecha realizowała  Łowisko  dla zespołu profesorów fizyki niepublicznej uczelni Tecnológico de Monterrey, w  kontekście budowania współpracy i wspólnej strategii zespołu.

Mamy nadzieję, że okazji do takich międzynarodowych rozgrywek będzie coraz więcej!

Poniżej zamieszczamy listę, która możecie porównać z umieszczon? wyżej mapk?.  

2014

 • kwiecień – Brazylia, Rio, rozgrywka HEXGame
 • maj – USA, Waszyngton
 • lipiec – Austria, ISAGA Summer School
 • lipiec – Szwajcaria
 • sierpień – Holandia, Delft, Sunflower na Technology University
 • sierpień – Niemcy, Hamburg, HEXGame podczas Bucerius Summer School

2015

 • styczeń – Holandia, Amsterdam, warsztat dla Klienta z gr? Wembaster
 • styczeń – Austria, Wiedeń, warsztat dla Klienta z gr? Czas na decyzje
 • marzec – Brazylia, Rio, HEXGame podczas Bucerius Global Governance
 • czerwiec – Szwecja, Sztokholm, warsztat dla Klienta z gr? Łowisko
 • sierpień – Niemcy, Hamburg, HEXGame podczas Bucerius Summer School
 • listopad – USA , Chicago, rozgrywka Brokerów Wiedzy
 • listopad – USA, NYC, Competence Game, launch product

2016

 • styczeń – Tajlandia, HEXGame podczas Winter School UNEP (Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych)
 • luty – Indie, Competence Game na Kongresie Make in India
 • marzec – Kanada, Brokerzy Wiedzy dla Public Health Agency of Canada
 • sierpień – Niemcy, HEXGame podczas Bucerius Summer School
 • listopad – Czechy, Brokerzy Wiedzy podczas  konferencji  Evaluating ESI funds in the Czech Republic: Faster, more accurately, more usefully
 • listopad – Irlandia, autoKOREKTA na konkursie  BEX International Business Learning Games Awards organizowanym przez  BEX  Institute
 • grudzień – Meksyk, Łowisko na  Tecnológico de Monterrey

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!