Analizy i badania

Pracodawco zaoszczędź na składkach ZUS

<p style="text-align: justify;"><strong>Wraz ze zmieniającymi się nawykami spożywania posiłków w trakcie pracy oraz wzrastającą potrzebą firm na zwiększanie siły nabywczej swoich pracowników, zauważa się rosnący trend w kierunku dofinansowania posiłków.</strong></p>

>

Przerwa na posiłek jest bardzo ważna dla samych pracowników i dla efektywności ich pracy. Dzięki dofinansowaniu wyżywienia zatrudnieni mog? zregenerować się, spożywaj?c posiłek w trakcie pracy. Nie bez znaczenia jest forma przekazania takiego świadczenia. Firmy preferuj? rozwi?zania proste w obsłudze, które sprawdzaj? się w efektywnym zarz?dzaniu budżetem przeznaczonym na programy motywacyjne. Atrakcyjnym narzędziem s? karty lunchowe. Pracownik otrzymuje kartę lunchow? raz, a o wysokości doładowania decyduje pracodawca, maj?c możliwość wielokrotnego zasilania kart na różne kwoty jednym przelewem. Eliminuje to konieczność comiesięcznego wydawania zatrudnionym  np. bonów, kuponów lunchowych a tym samym oznacza oszczędność czasu pracy dla działów HR i administracji.

Pracownik je to, co lubi

Firma, która przekazuje zatrudnionym dofinansowanie posiłków na karcie lunchowej, wyraża troskę o jakość pracy swojego zespołu, pozostawiaj?c jego członkom swobodę wyboru posiłku, miejsca i czasu jego spożywania. Dzięki temu pracownik może skorzystać z przerwy na lunch i wyjść do pobliskiej pizzerii lub restauracji, zamówić posiłek do biura przez Internet lub kupić kanapkę od „Pani lub Pana kanapki”. Natomiast pracodawca ma pewność, że środki przeznaczone na posiłek zostan? wydane zgodnie z ich przeznaczeniem i regulacjami prawnymi. – Karty lunchowe Ticket Restaurant ? s? akceptowane w dużej sieci placówek, ponad 55 tys. w całej Polsce, w punktach, gdzie można nabyć posiłki, takich jak: restauracje, pizzerie, bary szybkiej obsługi, piekarnie, stołówki firmowe, itp. – wyjaśnia Henrietta Varju, zastępca dyrektora zarz?dzaj?cego, członek zarz?du w Edenred Polska. – Posiłki można również zamówić przez Internet, co przy zimowej aurze jest bardzo wygodne dla pracownika – dodaje.

Pamiętaj o zwolnieniach – ZUS

Karty lunchowe, oprócz oczywistych korzyści dla pracowników, przynosz? także wymierne oszczędności pracodawcom. Obowi?zuj?ce regulacje prawne przewiduj?, że wartość środków przekazanych na karcie lunchowej jest wolna od składki ZUS do 190 zł miesięcznie, co w przypadku firmy zatrudniaj?cej 100 osób daje oszczędność w wysokości ponad 45 tys. zł rocznie (patrz  ? 2 ust. 1 pkt 11 rozporz?dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Dz. U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.). Warto też wiedzieć, że wartość doładowania kart lunchowych wydanych pracownikom będzie dla firmy kosztem uzyskania przychodu. Ponadto wprowadzenie systemu dofinansowania wyżywienia pracowników opartego na kartach lunchowych pozwala pracodawcy zoptymalizować koszty, a ich wprowadzenie nie wymaga posiadania przez firmę funduszu socjalnego.

Izabela Supeł, Dyrektor Marketingu w Edenred Polska

Dowiedz się więcej o dofinansowaniu posiłków KLIKNIJ TUTAJ

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!