Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Pracodawco. Dobry pracownik nie ma wieku – zyskaj dofinansowanie!

Czy są gdzieś pracownicy doświadczeni, zaangażowani, odpowiedzialni i mimo tych zalet wciąż szukający pracy?

Oczywiście – w samej Warszawie jest ich kilkaset tysięcy, a Urząd Pracy m.st. Warszawy pomaga w ich zatrudnieniu realizując specjalny pilotażowy projekt „Dobry pracownik nie ma wieku”. To szansa dla wielu firm, aby zdobyć dobrego pracownika i to z dofinansowaniem.

Celem zaplanowanych w projekcie działań jest zwiększenie szans seniorów na rynku pracy, zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób w wieku emerytalnym oraz zmiana, wciąż niestety mocno stereotypowego, postrzegania pracujących seniorów.

Pilotaż przez najbliższy rok przetestuje nie tylko różne formy wsparcia seniorów, ale też pracodawców, ponieważ firma decydująca się na zatrudnienie pracownika w wieku emerytalnym może liczyć na wiele korzyści. Są to  m.in. dofinansowanie ze strony urzędu pracy części kosztów wynagrodzenia, indywidualne szkolenia dla pracowników, czy wdrożenie w zadania firmy poprzez staże. Wszystkie instrumenty są finansowane w ramach projektu.

Projekt „Dobry pracownik nie ma wieku” łączy chętnych do pracy seniorów z pracodawcami, którzy będą mogli skorzystać z rozwiązań obniżających koszty zatrudnienia. Kluczowymi wartościami dla firmy jest możliwość pozyskania doświadczonego pracownika, a także rozwijanie biznesu w oparciu o wielopokoleniowy zespół – co jest ważne w warunkach starzejącego się społeczeństwa i braku rąk do pracy.

Urząd Pracy m.st. Warszawy dużą uwagę przywiązuje również do rozwoju kompetencji cyfrowych seniorów, co jest niezbędne do utrzymania konkurencyjności  na rynku. Równie istotna jest wiedza o potrzebach rynku i oczekiwaniach pracodawców, zdolność do uczenia się, zdobywania nowych kwalifikacji i wymaganych przez rynek umiejętności. Wszyscy chętni seniorzy, który trafią do projektu odbędą szkolenia włączające ich cyfrowo i przybliżające dzisiejszy rynek pracy.

Udział w projekcie „Dobry pracownik nie ma wieku” niesie korzyści każdej ze stron. Pracodawca zatrudniając osoby, które już są na emeryturze i dalej chcą być aktywne zawodowo, otrzymuje nie tylko dofinansowanie, ale zyskuje pożądany w biznesie wizerunek pracodawcy otwartego na kandydatów w różnym wieku. Udowadnia w ten sposób, że liczy się dla niego dobry pracownik niezależnie od wieku, bo kluczowe są jego kwalifikacje. To ważne dla szukających pracy osób starszych, dla których wybór pracodawcy otwartego na różnorodność pokoleniową jest szansą na aktywność w środowisku pracy i poza nim, podzielenie się doświadczeniem zawodowym
i życiowym, rozwój osobisty i dodatkowe zarobki.

Warto sprawdzić na ile taka inwestycja w zespół wielopokoleniowy może rozwinąć firmę.

Zgłoś firmę do projektu i zyskaj.

Zapraszamy po więcej szczegółów na stronę warszawa.praca.gov.pl/dobrypracownik
lub do bezpośredniego kontaktu z realizatorami projektu dobrypracownik(@)up.warszawa.pl
tel. 22 391 13 00 centrala – następnie numer 3.

Informacje o projekcie będą również publikowane na facebooku www.facebook.com/UrzadPracyWarszawa

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!