Aktualności firm stowarzyszonych

Praca dla blisko 100 Opiekunów Klienta

<p style="text-align: justify;"><em>Agencja zatrudnienia Manpower prowadzi rekrutację blisko 100 osób na stanowisko Opiekun Klienta do pracy w T - Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank. Oferta skierowana jest do kandydatów z całej Polski. Na tych, którzy przejdą proces pomyślnie czeka stabilna praca w przyjaznej atmosferze i atrakcyjny pakiet motywacyjny.    </em></p>

>

Warszawa, 22 kwietnia 2015 r. – Oferta skierowana jest do osób posiadaj?cych doświadczenie w aktywnej sprzedaży oraz umiejętność nawi?zywania relacji z klientami. Tak, jak w przypadku większości stanowisk handlowych, tak i tu ważna jest orientacja na osi?ganie wyników oraz silna motywacja do działania. Spotykaj?cy się z kandydatami rekruterzy zwracaj? też uwagę na umiejętność budowania relacji oraz identyfikowania oczekiwań klientów. Liczy się również gotowość do pracy w systemie zmianowym.  

  Prowadzona przez nas rekrutacja już trwa i jesteśmy po spotkaniach z części? kandydatów. Cały czas jednak poszukujemy kilkudziesięciu pracowników na terenie całego kraju, – komentuje Monika Styczyńska, Kierownik w agencji zatrudnienia Manpower. – Ci którzy przejd? proces rekrutacji pomyślnie zostan? zatrudni w jednej z 77 placówek stacjonarnych naszego klienta. To praca zwi?zana ze sprzedaż? produktów finansowych, jak np. pożyczka gotówkowa, czy też karta kredytowa. Zatrudnione osoby będ? pracować na rzecz T – Mobile Usługi Bankowe. To najbardziej innowacyjny, kompleksowy projekt współpracy banku i firmy telekomunikacyjnej w całej Europie. Dla kandydatów będzie to zatem cenna możliwość zdobycia doświadczenia u lidera branży finansowej, – dodaje przedstawiciel Manpower.  

Na tych, którzy przejd? proces rekrutacji pomyślnie czeka stabilna praca w przyjaznej atmosferze. Wynagrodzenie będzie składało się ze stałej miesięcznej podstawy oraz zależnej od wyników premii sprzedażowej. Zatrudnione osoby otrzymaj? też atrakcyjny pakiet motywacyjny, w skład którego wchodz? prywatna opieka medyczna, karty MultiSport, a także benefity dla rodziców z małymi dziećmi. Dodatkowo pracodawca zadbał o pakiet szkoleń, zarówno na etapie wdrożenia, jak i w trakcie dalszej pracy. Pracownicy będ? zatrudnieni na umowę o pracę.   

–   Popyt na pracowników piastuj?cych stanowiska sprzedażowe panuje zawsze, niezależnie od sytuacji na rynku pracy, bo s? to stanowiska, które maj? bezpośredni wpływ na prosperowanie firmy. W zwi?zku z dobra sytuacj? gospodarcz? i wzrostem ogólnych wydatków gospodarstw domowych, zapotrzebowanie pracodawców na pracowników tego typu będzie rosło, na co wskazuj? też wyniki opublikowanego niedawno raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału, – mówi Monika Styczyńska z Manpower.     

Prowadzony przez Manpower proces rekrutacyjny cały czas trwa, a każdy zainteresowany prac? może wzi?ć w nim udział, wysyłaj?c swoje CV na adres coe(@)pl.manpowergroup.com. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne s? w regionalnych biurach Manpower, których lista dostępna jest na stronie www.manpower.pl/pl/agency.    

Szukaj?c pracy warto korzystać z ofert doświadczonych agencji zatrudnienia, takich jak Manpower. Współpracuj?c z pracodawcami z różnych branż, agencja zatrudnienia Manpower udziela dostępu do wielu ofert pracy, ułatwiaj?c kandydatom jej szybsze znalezienie.  

***

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 50 agencji i jest obecna w  26 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.      

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i  dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 20 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i  zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i  doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w  branży sieć obejmuj?c? prawie 3  100 biur w  80  krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o  trendach na rynku pracy i  zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400  000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.

Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.

Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.    

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!