Aktualności firm stowarzyszonych

Praca dla 100 osób w wielkopolskiej siedzibie Lisner

<p style="text-align: justify;"><em>Agencja zatrudnienia Manpower rozpoczęła właśnie rekrutację dla firmy Lisner, lidera wśród firm produkujących przetwory rybne oraz sałatki, pasty i dania gotowe. To przykład zmiany na rynku pracy w kierunku sytuacji coraz bardziej przyjaznej kandydatom. Prócz stabilnej pracy, na zainteresowanych czeka atrakcyjne wynagrodzenie, premie, bezpłatny transport do miejsca zatrudnienia, darmowe posiłki, a także bony podarunkowe przyznawane pracownikom, którzy zdecydują się związać z pracodawcą na dłużej.</em></p>

>

Warszawa, 28 październik 2015 r. – Firma Lisner jest jednym z najbardziej znanych dostawców chłodzonych produktów gotowych do spożycia. Powstałe w jej poznańskim zakładzie wyroby dostarczane s? do klientów z całej Europy. Obecnie, za pośrednictwem agencji zatrudnienia Manpower, pracodawca poszukuje 100 osób do pracy na stanowiskach pracowników produkcji. Dla zainteresowanych uczestnictwem w tym procesie przygotowano bardzo ciekaw? ofertę, w której prócz atrakcyjnego wynagrodzenia, otrzymaj? bezpłatny transport do miejsca zatrudnienia, darmowe posiłki, a także premie pieniężne. Dodatkowo pracodawca nagradza tych, którzy s? dyspozycyjni w okresie wysokiego sezonu.

–   Rekrutacja, któr? prowadzimy już trwa i chętnie spotkamy się z każdym, kto szuka pracy, – komentuje Artur Wawrzyniak, kierownik regionalny z agencji zatrudnienia Manpower. – Zależy nam na kandydatach angażuj?cych się w swoje zadania, dlatego u poszukiwanych osób stawiamy głównie na motywację do działania. Zatrudnienie obejmuje nie tylko przypadaj?cy na zimę czas prac sezonowych, ale również późniejsze okresy. Oferta dotyczy pracy tymczasowej, ale ze zrekrutowanymi osobami chcemy zwi?zać się na dłużej, dlatego tym bardziej warto aplikować na nasz? ofertę. Dodatkowo każdy pracownik po dwóch pierwszych tygodniach pracy dostanie bony Sodexo o wartości 200 zł, natomiast ci którzy zdecyduj? się zostać z nami do Świ?t otrzymaj? kolejne bony o wartości 300 zł, – dodaje przedstawiciel Manpower.

Na zainteresowanych czeka zatem stabilność zatrudnienia, ale też praca w przyjaznej atmosferze i możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w znanej firmie. Zadania będ? wykonywane w systemie trzy-zmianowym. To pozwoli zatrudnionym na elastyczny czas pracy i pogodzenie jej z innymi obowi?zkami. Jest też wygodne dla tych, którzy szukaj? dodatkowego źródła finansów, jak np. uczniów lub studentów.

Oferta Manpower skierowana jest do wszystkich, którzy poszukuj? pracy, a zależy im na krótkim procesie rekrutacji. Zatrudnione za pośrednictwem Manpower osoby będ? wykonywały pracę na stanowiskach pracowników produkcji. Do ich obowi?zków należeć będzie m.in. ważenie i pakowanie produktów do opakowań jednostkowych a następnie kartonów zbiorczych. Ze szczegółowym opisem zadań każdy zainteresowany zostanie zaznajomiony w biurze Manpower.

Prowadzony przez Manpower proces rekrutacji dla firmy Lisner dotyczy zatrudnienia pracowników do zakładu znajduj?cego się w Poznaniu. Dzięki transportowi zapewnianemu przez Lisner jak również dobrym poł?czeniom autobusów podmiejskich, oferta kierowana jest zarówno do mieszkańców stolicy Wielkopolski, jak i miast leż?cych w jej bliższej i dalszej okolicy. Każdy zainteresowany prac? może wzi?ć udział w rekrutacji, wysyłaj?c swoje CV na adres magdalena.ostrowska(@)manpower.pl lub dzwoni?c na numer telefonu 668-895-919.

Szukaj?c pracy warto korzystać z ofert doświadczonych agencji zatrudnienia, takich jak Manpower, która oferty pracy udostępnia na stronie www.manpower.pl oraz w blisko 50 biurach regionalnych. Współpracuj?c z pracodawcami z różnych branż, agencja zatrudnienia Manpower udziela dostępu do wielu ofert pracy, ułatwiaj?c kandydatom jej szybsze znalezienie.

***  

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 50 agencji i jest obecna w  27 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.    

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i  dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 20 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i  zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i  doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w  branży sieć obejmuj?c? prawie 3  100 biur w  80  krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o  trendach na rynku pracy i  zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400  000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.

Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.

Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.    

Obserwuj ManpowerGroup na:  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!