Podsumowanie wydarzeń

Pozytywny wynik audytu CCIFP za rok 2014

<p style="text-align: justify;">Każdego roku, przed Walnym Zgromadzeniem, Francusko-Polska Izba Gospodarcza dokonuje audytu finansowego. W tym roku został on przeprowadzony przez firmę Eurex Audit. Jego wynik był pozytywny. Audytorzy stwierdzili, że rachunki CCIFP w roku 2014 były prowadzone rzetelnie, zgodnie z wymaganymi procedurami i obowiązującym prawem.</p>

>

Audytorzy stwierdzili: "Nie zidentyfikowaliśmy niczego, co nie pozwoliłoby na stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagaj?cymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz że przegl?d rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach sytuację maj?tkow? i finansow? jednostki na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz jej wynik finansowy za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zgodnie z zasadami rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami."

Z pełn? opini? audytorów mog? Państwo zapoznać się tutaj >>>

Do pobrania

Download audyt_2014_PL.pdf  (PDF • 638 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!