Analizy i badania

Pozytywne nastroje wsparciem dla sprzedaży detalicznej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w czerwcu o 3,8% r/r wobec 1,8% r/r w maju, co było powyżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (3,2%).</p>

>

Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w czerwcu o 6,6% r/r wobec wzrostu o 4,7% w maju. Przyspieszenie sprzedaży było spowodowane m.in. przez oddziaływanie efektów niskiej bazy sprzed roku dla większości kategorii. Dodatkowym wsparciem dla sprzedaży były utrzymuj?ce się dobre nastroje wśród gospodarstw domowych. W czerwcu Bież?cy i Wyprzedzaj?cy Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej ukształtowały się na poziomie najwyższym od września 2008 r. Dzisiejszy odczyt sprzedaży detalicznej stanowi wsparcie dla naszej prognozy przyspieszenia konsumpcji prywatnej do 3,3% r/r w II kw. z 3,1% w I kw.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!