Poznań: pokaz treningu Lider w zmianie

<h3 style="text-align: justify;"><strong>23 marca 2017 roku Pracownia Gier zaprasza na pokaz treningu Lider w zmianie – dla osób, które wdrażają w organizacjach zmiany wymagające zaangażowania ludzi do działania w nowy sposób i porzucenia starych nawyków.</strong></h3>

>

O czym jest trening Lider w zmianie?

Trening przeprowadza liderów od stanu niepewności lub stanu zasklepienia w schematach działania, do stanu, w którym liderzy maj? otwartość na zmiany, umiejętność spojrzenia i świadomego doboru odpowiednich działań i narzędzi. Uczestnicy analizuj? zmianę organizacyjn? na 3 poziomach – osobistym, zespołowym i organizacyjnym. Celem treningu jest ułatwienie liderom wyjścia ze zmiany zwycięsko na każdym z trzech poziomów, poprzez trening umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na siebie i swoje otoczenie podczas zmian.  

Czego doświadcz? uczestnicy pokazu?  

autoKOREKTA-2016-IBLGC-ScopePodczas spotkania 23 marca zostanie zaprezentowany ostatni moduł treningu, dotycz?cy zmiany na poziomie organizacyjnym. Pokazane zostan? wyzwania liderów zarz?dzaj?cych zespołem w zmianie w kontekście rynkowym i biznesowym. W tym module uczestnicy  ucz? się innowacyjnego myślenia, podejmowania ryzykownych decyzji i wywierania pozytywnego wpływu na zmianę w całej organizacji.

W  symulacji biznesowej autoKOREKTA  uczestnicy wciel? się w pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw motoryzacyjnych. Będ? działać na bardzo konkurencyjnym, zmiennym rynku. Będ? musieli  się dopasować, ale także zmieniać po to, aby organizacja mogła rozwijać się i osi?gać sukcesy. Praktykowanie w grze różnych form zmian – od     technologicznych, po procesowe i wewnętrzne, pozwala uczestnikom świadomie funkcjonować na trzech poziomach: indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym.

Gra autoKOREKTA otrzymała nagrodę w kategorii  Most Significant Scope w konkursie  BEX International Business Learning Games Awards  organizowanym przez  Business Excellence Institute.  

Dla kogo

Do udziału w pokazie zapraszamy  osoby pracuj?ce w działach HR, odpowiedzialne za projektowanie rozwi?zań szkoleniowych i rozwojowych oraz menedżerów i liderów organizacji.  

Firmy szkoleniowe i świadcz?ce usługi doradczo-konsultingowe zapraszamy do zapoznania się z ofert? naszego partnera –  Experience Corner.  

Miejsce pokazu

Pokaz treningu „Lider w zmianie”  odbędzie się 23 marca 2017 roku w godzinach 9.45 – 14.00 na INEAstadion przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu.   

Sylwetka prowadz?cej  

File1Joanna Średnicka  – ekspert w zakresie projektowania gier oraz badań organizacji. Z wykształcenia socjolog. Partner zarz?dzaj?cy i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych. Badacz kultury organizacyjnej, jej procesów i modeli działania. Specjalizuje się w analizie zmian i procesach HR zachodz?cych w firmach. Zrealizowała ponad 1000 godzin interwencji i programów rozwojowych w oparciu o gry i symulacje. Jest członkiem i certyfikowan? projektantk? NASAGA (North American Simulation and Gaming Association). Jako Wykładowca współpracuje ze Szkoł? Główn? Handlow?, Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas. Ekspert międzynarodowych konferencji projektowania gier dla biznesu.  

Kontakt dla uczestników  

Bartosz Soja
New Business Manager
M:  +48  609  034 542
E:  b.soja(@)pracowniagier.com

Formularz rejestracji >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!