Izba

Poznaj ślad węglowy Twojej firmy! Weź udział w badaniu.

Weź udział w badaniu na temat śladu węglowego i skorzystaj z bezpłatnego narzędzia, dzięki któremu dowiesz się jaki wpływ na klimat ma Twoja firma.

Ochrona klimatu stała się jednym z najważniejszych wyzwań w skali globalnej. Działania są podejmowane już nie tylko na poziomie państw i rządów, ale coraz częściej trafiają do strategii biznesowych firm i organizacji. 

Dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej, redukcja emisji gazów cieplarnianych i rozwój gospodarki w oparciu o innowacyjne i czyste technologie, to zadania które stoją przed przedsiębiorstwami niezależnie od wielkości, czy rodzaju prowadzonej działalności.

Coraz więcej decyzji biznesowych zależeć będzie od naszego wkładu w budowanie zeroemisyjnej gospodarki, a interesariusze będą bacznie przyglądać się prowadzonym przez nas działaniom.

CCIFP wraz z Bureau Veritas, przy współpracy z Diaphane Software, opracowali ankietę, która ma sprawdzić obecne zaangażowanie firm w redukcję śladu węglowego, pokazać o ile już przedsiębiorstwa zmniejszyły poziom emisji CO2 i jakie cele stawiają sobie na najbliższe lata. Ponadto, wszystkie firmy, które wezmą udział w badaniu będą mogły bezpłatnie obliczyć swój ślad węglowy.

Do udziału w badaniu zapraszamy wszystkie firmy, niezależnie od wielkości, czy stopnia zaangażowania w obszar ochrony klimatu. 

Jeśli Twoja organizacja liczy już swój ślad węglowy, wypełnij ankietę, byśmy mogli pokazać w jakim stopniu firmy francuskie przyczyniają się do redukcji emisji CO2 i budowania czystszej gospodarki.

Jeśli do tej pory nie liczyłeś śladu węglowego Twojej organizacji, przystąp do badania i oblicz bezpłatnie poziom emisji gazów cieplarnianych.
 

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU >>>


Po co mam liczyć ślad węglowy mojej firmy?

  • będziesz mógł lepiej zarządzać tematami środowiskowymi w swojej organizacji,
  • dowiesz się, które działania przyniosą oszczędności zarówno środowiskowe, jak i finansowe,
  • wyprzedzisz lub dorównasz konkurencji, która już informuje swoich partnerów i klientów o swoim śladzie węglowym i sposobach jego redukcji,
  • zyskasz większe zaufanie wśród swoich interesariuszy, a przede wszystkim klientów, którzy zrównoważony rozwój wpisują w swoją strategię biznesową,
  • a przede wszystkim będziesz miał realny wpływ na ograniczenie zmian klimatu i lepszą przyszłość kolejnych pokoleń.

Wypełnienie ankiety zabierze nie więcej niż 15 minut. Firmy, które liczą swój ślad węglowy będą proszone o podanie skali dotychczasowych emisji i zakładanych poziomów redukcji. 

Firmy, które będą chciały obliczyć swój ślad węglowy, po wypełnieniu ankiety otrzymają osobnym mailem linka do bezpłatnego narzędzia opracowanego przez Diaphane Software, które pozwoli na określenie poziomu dotychczasowych emisji. 

Więcej informacji: Mariusz Kielich, mariusz.kielich(@)ccifp.pl, tel. 507 121 269.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!