Aktualności firm stowarzyszonych

Powstała Koalicja na rzecz Bio

<p style="text-align: justify;" align="justify">W poniedziałek 26 listopada została powołana Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio – pierwsza inicjatywa zrzeszająca różne organizacje, które łączy idea rozwoju rynku bio w Polsce. Członkami założycielami są przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Carrefour Polska, Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz stowarzyszenia EKOŁAN. Działania Koalicji pozwolą m.in. wypromować wśród konsumentów produkty ekologiczne, a także zwiększyć ich dostępność w sklepach w całej Polsce.</p>

>

Według danych agencji badawczej Nielsen, aż 75 procent Polaków zgadza się ze stwierdzeniem „Jesteś tym, co jesz”. Odzwierciedla to rosn?ca popularność żywności ekologicznej wśród współczesnych konsumentów – 2 na 3 z nich potwierdza także, że s? w stanie zapłacić więcej, jeśli produkt jest bez długiej listy sztucznych dodatków i składników. Jednak mimo rosn?cego zainteresowania produktami bio, rolnicy i producenci tego typu żywności stanowi? niszę na polskim rynku żywnościowym i napotykaj? na liczne bariery. Aby w pełni wykorzystać potencjał rolnictwa i przetwórstwa żywności ekologicznej, a także wzmocnić ten segment polskiego rolnictwa, w poniedziałek 26 listopada została zainicjowana Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio. To pierwsza tego typu inicjatywa zrzeszaj?ca przedstawicieli środowiska naukowego, biznesowego, organizacji producentów i przetwórców oraz propagatorów zdrowego żywienia.

W skład Grupy Inicjatywnej Koalicji wchodz?: dr Karol Krajewski, Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Christophe Rabatel, Prezes i Dyrektor Generalny Carrefour Polska, Krystyna Radkowska, Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, prof. Ewa Rembiałkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Mieczysław Babalski, rolnik ekologiczny i przewodnicz?cy stowarzyszenia EKOŁAN.

Celem Koalicji jest przede wszystkim wypracowanie standardów działania i rozwi?zań problemów dotycz?cych rozwoju rynku żywności bio, a także opracowanie projektów w zakresie gospodarczym, handlowym, edukacyjnym, społecznym i zdrowotnym. Ponadto inicjatywa odpowiadać będzie za upowszechnianie wiedzy z tego zakresu wśród producentów, przetwórców, handlowców oraz konsumentów. Praca Koalicji doprowadzi w konsekwencji do zwiększenia dostępności produktów ekologicznych w sklepach w całym kraju.

Żywność ekologiczna to bez w?tpienia przyszłość dla wszystkich. Przede wszystkim jest to żywność nie do przecenienia pod k?tem wartości odżywczych. Badania wykazały, że ma m.in. znacz?co wyższ? zawartość witaminy C i polifenoli, które działaj? przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo, chroni?c równocześnie układ kr?żenia. W żywności ekologicznej jest także znacznie niższe stężenie szkodliwych pestycydów, zwi?zków azotowych oraz kadmu, który odpowiedzialny jest za m.in. choroby nowotworowe oraz uszkodzenia nerek – powiedziała prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, ekspert ds. rolnictwa ekologicznego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  

Koalicja ma charakter w pełni wolontarystyczny, a inicjatorzy s? otwarci na nowych partnerów, którzy chcieliby przyst?pić do inicjatywy i wspólnie działać na rzecz rozwoju rynku żywności bio.

Powołanie Koalicji jest jednym z działań realizowanych przez Carrefour Polska w ramach strategii transformacji żywieniowej. Zakłada ona między innymi demokratyzację bio, w szczególności w kontekście rozwoju lokalnych produktów. Sieć, bior?c udział w pracach Koalicji, chce przyczynić się do wypracowania rozwi?zań w zakresie logistyki i dystrybucji, edukacji konsumentów oraz wsparcia rolników w procesie konwersji.

***

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce prawie 900 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour, jako jeden ze światowych liderów handlu spożywczego, jest siln? multiformatow? sieci?, która posiada 12 300 sklepów w ponad 30 krajach. Carrefour obsługuje 105 milionów klientów na całym świecie i wygenerował w 2017 roku sprzedaż w wysokości 88,24 miliarda euro. Grupa liczy ponad 380 000 pracowników, którzy pracuj? wspólnie, aby Carrefour został światowym liderem transformacji żywieniowej, oferuj?c wszystkim klientom produkty spożywcze wysokiej jakości, ogólnie dostępne i w atrakcyjnej cenie. Więcej informacji na www.carrefour.com oraz na Twitterze (@GroupeCarrefour) i na LinkedInie (Carrefour).

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!