Aktualności firm stowarzyszonych

Powstaje nowy lider w Europie - Opel i Vauxhall dołączają do Grupy PSA

<p style="text-align: justify;">Grupa PSA finalizuje zapowiedziany 6 marca 2017 r. zakup spółek Opel i Vauxhall. Grupa PSA w nowym składzie będzie drugim pod względem wielkości producentem samochodów w Europie z 17% udziałów w rynku w pierwszym półroczu 2017 roku. Michael Lohscheller, prezes grupy Opel/Vauxhall w ciągu 100 dni przedstawi plan strategiczny opracowany przez Opla/Vauxhalla przy wsparciu Grupy PSA.</p>

>

Grupa PSA ogłosiła dzisiaj finalizację umowy nabycia spółek zależnych Opel/Vauxhall należ?cych do GM. Wstępna umowa została podpisana 6 marca 2017 roku.

Po przejęciu Opla i Vauxhalla Grupa PSA stanie się drugim pod względem wielkości producentem samochodów w Europie z 17-procentowym udziałem w rynku w pierwszym półroczu 2017. Przejęcie spółek i oferta pięciu uzupełniaj?cych się i dobrze pozycjonowanych marek samochodów umocni Grupę PSA na najważniejszych rynkach europejskich. Stworzy również doskonałe podwaliny pod rozwój Grupy na rynkach pozaeuropejskich.

Opel i Vauxhall już dziś podjęły pracę nad planem strategicznym przy wsparciu Grupy PSA. Celem planu jest przywrócenie dobrej kondycji ekonomicznej przejętych spółek. Zespół Opla i Vauxhalla przedstawi plan w ci?gu 100 dni. Przy wdrażaniu nowego planu zostanie wykorzystany efekt synergii uzyskany dzięki wł?czeniu nowych spółek. Jest on szacowany docelowo na blisko 1,7 mld euro rocznie.

Finalizacja przejęcia stanowi ważny etap w rozwoju Grupy PSA. Było to możliwe dzięki wysokiej mobilizacji zespołu zaangażowanego w operację. Rada Nadzorcza pragnie podziękować w szczególności Carlosowi Tavaresowi, prezesowi zarz?du i Jeanowi Baptiste’owi de Chatillonowi, dyrektorowi finansowemu, którzy odegrali kluczow? rolę w tej transakcji.

Ze względu na realizację celów Grupy PSA, Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć obydwu członkom zarz?du misję wsparcia przywrócenia dobrej kondycji Opla na warunkach, które zostan? określone w późniejszym terminie.

Równolegle do tej operacji realizowany jest projekt przejęcia europejskiej działalności GM Financial. Ze względu na konieczność uzyskania zgody ze strony wielu instancji określonych w obowi?zuj?cych przepisach, projekt zostanie sfinalizowany w drugim półroczu 2017.

Carlos Tavares, prezes zarz?du Grupy PSA oświadczył przy tej okazji: „Wraz z Oplem i Vauxhallem wchodzimy dziś w now? fazę rozwoju Grupy PSA. Projekt ten stał się rzeczywistości? w ci?gu zaledwie kilku miesięcy dzięki świetnej pracy całego zespołu, za co pragnę wszystkim gor?co podziękować. Wykorzystamy szansę na wzajemne wzmocnienie i pozyskanie nowych Klientów dzięki wdrożeniu przez Opla i Vauxhalla planu przywrócenia wysokiej efektywności. Jednocześnie priorytetem dla naszych pracowników pozostaje realizacja planu Push to Pass. Musimy się skupić na osi?gnięciu wyznaczonych w nim celów. Jesteśmy przekonani, że strategie te zapewni? odpowiednia dynamikę rozwoju z korzyści? dla naszych klientów i naszych pracowników”.

Grupa PSA
Grupa PSA osi?gnęła w roku 2016 obroty w wysokości 54 mld euro. Zapewnia użytkownikom wyj?tkowe doznania za kierownic? i dostarcza rozwi?zań w zakresie transportu indywidualnego, oferuj?cych swobodę i przyjemność jazdy klientom na całym świecie. Grupa posiada trzy marki Peugeot, Citroën i DS, oraz szerok? ofertę usług transportu indywidualnego i inteligentnego zarz?dzania, dostępnych pod mark? Free2Move, spełniaj?cych stale ewoluuj?ce potrzeby użytkowników . Jest również europejskim liderem pod względem niskiej emisji CO2 wynosz?cej w 2016 roku średnio 102,4 g/km, a także jednym z pionierów, jeśli chodzi o samochody autonomiczne i zapewniaj?ce dostęp do Internetu i usług online. Obecnie na całym świecie jeździ 2,3 mln takich samochodów grupy. Jej działalność obejmuje również finansowanie (Banque PSA Finance) oraz produkcję wyposażenia samochodowego (Faurecia). Więcej informacji na stronie: grupa-psa.com/fr.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!