Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Powrót ożywienia gospodarczego w I kw.

Odnotowana w lutym poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie jest spójna z nasza oceną, zgodnie z którą w I kw. nastąpi powrót ożywienia gospodarczego w Polsce, a roczna dynamika PKB zwiększy się z 1,0% w IV kw. do 1,5%. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą w 2024 r. PKB wzrośnie o 2,8%.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!