Aktualności firm stowarzyszonych

Potrójne wzmocnienie zespołu technologii przemysłowych Wierzbowski Eversheds Sutherland

<p style="text-align: justify;">Witold Sławiński, Jan Styliński i Adriana Gostępska dołączyli do nowo wyodrębnionego zespołu technologii przemysłowych (Tech &amp; Engineering), kierowanego przez Tomasza Zalewskiego, partnera zarządzającego.</p>

>

Jan Styliński  jest adwokatem specjalizuj?cym się w prawie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji. Zajmuje się również procesem inwestycyjnym zwłaszcza w infrastrukturze, umowami na roboty budowlane, finansowaniem inwestycji, prawem zamówień publicznych oraz zagadnieniami zwi?zanymi z finansowaniem projektów ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Był m.in. założycielem i partnerem w butikowej kancelarii obsługuj?cej wiod?ce na polskim rynku projekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Kierował również zespołem autostrad płatnych w ramach publicznego inwestora drogowego. Wspiera klientów w zakresie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego o wielomiliardowej wartości, pomaga tworzyć optymalne struktury prawne i biznesowe dla najbardziej złożonych projektów inwestycyjnych. Uczestniczył ł?cznie w blisko 30 największych w Polsce projektach PPP - od autostrad, poprzez parkingi, systemy poboru opłat po Kolej Dużych Prędkości. W 2016 roku został powołany do grona Rady Eksperckiej ds. PPP, utworzonej przez Ministra Rozwoju. Jest Prezesem Zarz?du Polskiego Zwi?zku Pracodawców Budownictwa.

Witold Sławiński  jest adwokatem specjalizuj?cym się w obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych i kontraktów budowlanych dla firm sektora budowlanego, w szczególności podmiotów z branży automatyki budynkowej. Zajmuje się również reprezentowaniem klientów w sprawach spornych i doradztwem w zakresie umów handlowych, w szczególności umów o roboty budowlane. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych dotycz?cych zamówień publicznych zwi?zanych z budow? dróg i autostrad oraz przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania na Krajowy System Poboru Opłat. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa cywilnego. Ukończył podyplomowe studia LL.M. z zakresu prawa międzynarodowego i porównawczego w Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. Do kancelarii powrócił po pięciu latach przerwy.

Adriana Gostępska  jest prawnikiem specjalizuj?cym się w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych, prawie budowlanym oraz prawie zamówień publicznych. Doradza w negocjacjach biznesowych. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania umów handlowych, głównie umów o roboty budowlane, opiniowania umów oraz rejestrowania spółek. Reprezentuje klientów w postępowaniach s?dowych w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Jest członkiem Komisji Wizerunku i Komunikacji oraz Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej, działaj?cych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest również redaktorem ogólnopolskiego czasopisma aplikantów adwokackich „Młoda Palestra”. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała też na Wydziale Prawa University of West Bohemia w Pilźnie. Odbyła aplikację adwokack? przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Jak podkreśla  Tomasz Zalewski, partner zarz?dzaj?cy Wierzbowski Eversheds Sutherland, wyodrębnienie nowej praktyki to naturalna konsekwencja tego, czym kancelaria zajmuje się od lat, zapewniaj?c kompleksowe doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych, pracuj?c przy złożonych przedsięwzięciach inwestycyjnych, projektach zwi?zanych z zastosowaniem nowych technologii w przemyśle oraz szeroko rozumian? transformacj? cyfrow?.

–Jestem przekonany, że pozyskanie do współpracy specjalistów z tak dużym doświadczeniem pozwoli nam znacznie rozwin?ć działania i wyjść naprzeciw potrzebom rynku zwi?zanym z wdrożeniem idei Przemysłu 4.0. w przedsiębiorstwach. Już teraz pracujemy dla wielu producentów z sektora automatyki przemysłowej, energetyki, ciepłownictwa, ochrony środowiska oraz nowych technologii, których wspieramy w ich strategicznych projektach. Mamy przyjemność doradzać przy wielu innowacyjnych przedsięwzięciach – ostatni przykład to nasze doradztwo zwi?zane z realizacj? zamówień   przedkomercyjnych (PCP) przez naszego klienta z sektora publicznego. To jeden z zaledwie kilku tego typu projektów w Polsce – dodaje Tomasz Zalewski.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności Rödl & Partner

Kodeks karny skarbowy – wyższe grzywny Od 2021 r. podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Co...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!