COVID-19  •  Komitety  •  Grupa robocze

Postulaty IGCC ws. rozbieżności w zakresie definicji małego i średniego przedsiębiorcy

List z dnia 30.04.2020 adresowany do Jadwigi Emilewicz, Ministra Rozwoju, Wicepremiera.

Izby stowarzyszone przy IGCC (w tym Francusko-Polska Izba Gospodarcza) zwracają uwagę Ministerstwa na problem rozbieżności w zakresie definicji małego i średniego przedsiębiorcy na potrzeby korzystania z pomocy udzielanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej (w oparciu o przepis art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020.374 z późn. zm.).

PEŁNA TREŚĆ LISTU

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Total zmienia się w TotalEnergies

Na zwyczajnym i nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników firmy Total akcjonariusze przyjęli, niemal jednogłośnie, uchwałę o zmianie nazwy firmy z Total...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!