COVID-19  •  Komitety  •  Grupa robocze  •  Izba

Postulaty IGCC skierowane do Ministra Rozwoju oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

List wysłany przez Joannę Jaroch-Pszeniczną, widecydektor CCIFP w imieniu firm stowarzyszonych w izbach zgrupowanych w IGCC (Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych – International Group of Chambers of Commerce).

Dodatkowe uwagi związane z szeroko rozumianymi kwestiami pracowniczymi, do ustawy z 21 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 

PEŁNA TREŚĆ LISTU

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!