COVID-19  •  Komitety  •  Grupa robocze

Postulaty IGCC dotyczące rozszerzenie Tarczy Finansowej PFR

List z dnia 22.04.2020 adresowany do Pawła Borysa, Prezesa Zarządu PFR

Postulaty Izb zrzeszonych prz IGCC (w tym Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej) dotyczące rozszerzenie Tarczy Finansowej PFR (dla średnich i dużych przedsiębiorstw) w sposób pozwalający, w uzasadnionych przypadkach, na uwzględnienie w gronie spółek będących beneficjentami finansowania również podmiotów, w przypadku których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2019.1115) są osoby nie posiadające polskiej rezydencji podatkowej.

PEŁNA TREŚĆ LISTU

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!