COVID-19  •  Komitety  •  Grupa robocze

Postulaty firm stowarzyszonych w CCIFP dotyczące procesu dematerializacji

Postulaty zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. List z dnia 14.04.2020 adresowany do Jadwigi Emilewicz, Ministra Rozwoju, Wicepremiera.

PEŁNA TREŚĆ LISTU

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!