Nasze spojrzenie na…  •  Grupa robocze

Postulat IGCC dot. wznowienia lotów międzynarodowych

List z dnia 1.06.2020 r. adresowany do Jadwigi Emilewicz, Ministra Rozwoju, Wicepremiera oraz Marcina Horały, Sekretarza Stanu, Min. Infrastruktury

Szanowna Pani Wicepremier, Panie Ministrze,

w związku z licznymi zapytaniami dot. wznowienia lotów międzynarodowych, napływającymi coraz silniej ze strony zarówno branży lotniczej, jak i całego międzynarodowego środowiska biznesowego, grupa izb bilateralnych działających w Polsce (International Group of Chambers of Commerce) przeprowadziła w ostatnich dniach ankietę dot. potrzeb biznesu w tym zakresie.

Z badania, w którym udział wzięło 315 respondentów – przedstawicieli firm z kapitałem zagranicznym w Polsce, wynikają następujące wnioski:

  • 29,5% ankietowanych firm przyznaje, że obecne ograniczenia w międzynarodowym ruchu lotniczym wymiernie ograniczają ich działalność, tak, iż ma to wpływ na ich wynik finansowy, a kolejne 27% podkreśla, że jest to znaczący ujemny wpływ na wynik finansowy firmy. Łącznie więc ponad połowa firm (57%) uznaje, że zamrożenie międzynarodowych połączeń lotniczych
    istotnie ujemnie wpływa na ich działalność.
  • Ponad 42% ankietowanych przedstawicieli biznesu deklaruje, że po wznowieniu lotów międzynarodowych będzie z nich korzystać przeciętnie raz w miesiącu, kolejne 27% mówi o dwóch-trzech lotach w miesiącu, a ponad 21% deklaruje, że będzie latać powyżej trzech razy w miesiącu. Łącznie zainteresowanych wznowieniem lotów międzynarodowych jest więc ok. 90% ankietowanych.
  • Co do wskazywanych przez respondentów ankiety kierunków: 38% zainteresowanych jest lotami do Niemiec, krajów Beneluksu, Szwajcarii i Austrii; porównywalnie po ok. 15% ankietowanych wskazuje na potrzebę latania do Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz na południe Europy – do Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Ok. 11% wskazuje na kraje Europy Wschodniej (kraje wyszehradzkie, Ukraina, Białoruś) i Rosję. Ok. 9% mówi o potrzebie wznowienia lotów do Europy Północnej – do krajów bałtyckich i skandynawskich.


Mając na uwadze powyższe, wyraźnie zasygnalizowane potrzeby branży przewoźników lotniczych, jak i międzynarodowego środowiska biznesowego, apelujemy o jak najszybszą decyzję w zakresie wznowienia lotów międzynarodowych, z zachowaniem przewidzianych procedur sanitarnych, dostosowanych do aktualnych założeń planu walki z epidemią koronawirusa. Wnioskujemy przy tym o wyznaczenie docelowego terminu tak, aby branża operatorów lotniczych mogła sprawnie przygotować się do wznowienia połączeń międzynarodowych.

Postulaty wyrażone przez respondentów ankiety odzwierciedlają nie tylko potrzeby samych międzynarodowych operatorów lotniczych, którzy, podobnie jak branża hotelarska i gastronomiczna ponieśli ogromne straty w okresie ostatnich dwóch miesięcy, ale też całego środowiska biznesowego, którego działalność zależy w określonym stopniu od możliwości korzystania z międzynarodowych połączeń lotniczych. Jesteśmy przekonani, że wznowienie lotów międzynarodowych w ślad za lotami krajowymi, z uwzględnieniem wskazanych przez respondentów badania kierunków, wpłynie na kondycję biznesową operujących w Polsce firm i przełoży się na uratowanie dziesiątek tysięcy miejsc pracy.


​​​​​​​

PEŁNA TREŚĆ LISTU PDF

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!