COVID-19  •  Komitety  •  Grupa robocze

Postulat CCIFP zmiany ustawy dot.COVID19 - propozycja wprowadzenia mechanizmu zawieszenia biegu terminów prawa administracyjnego

List z dnia 15.05.2020 r. adresowany do Jadwigi Emilewicz, Ministra Rozwoju, Wicepremiera

Postulaty zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Proponuje się wprowadzenie mechanizmu wstrzymania lub zawieszenia biegu terminów prawa administracyjnego.

PEŁNA TREŚĆ LISTU

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wzrost gospodarczy na 5

Oczekujemy, że PKB w Polsce wzrośnie w 2021 r. o 5,3% r/r wobec spadku o 2,7% w 2020 r., a w 2022 r. zwiększy się o 4,9% (por. MAKROmapa z...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!