Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Posiedzenie RPP w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 6,52 (spadek o 63pb), 5-letnie do 5,61 (spadek o 64pb), a 10-letnie do 5,54 (spadek o 55pb). W ubiegłym tygodniu doszło do spadku stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Obniżeniu stawek IRS na rynkach bazowych sprzyjały zmniejszające się oczekiwania inwestorów na obniżki stóp procentowych przez główne banki centralne, związane m.in. z odnotowanym spadkiem inflacji zarówno w USA, jak i w strefie euro, a także gołębią wypowiedzią szefa Rezerwy Federalnej J. Powella (patrz powyżej).

W tym tygodniu kluczowe dla stawek IRS będzie zaplanowane na środę posiedzenie RPP. Uważamy jednak, że będzie ono neutralne dla krzywej. Przewidziane na ten tydzień pozostałe publikacje danych ze światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na stawki IRS. Ważnym czynnikiem wpływającym na krzywą dochodowości pozostaną informacje sugerujące ewentualną zmianę nastawienia Rezerwy Federalnej oraz EBC w polityce pieniężnej, a także te dotyczące przebiegu działań wojennych w Ukrainie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!