Posiedzenie RPP w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 2,035 (wzrost o 2pb), 5-letnie do poziomu 2,538 (wzrost o 4pb), a 10-letnie obniżyły się do poziomu 3,02 (wzrost o 5pb).</p>

>

Na pocz?tku biegłego tygodnia obserwowany był spadek stawek IRS w ślad za niemieckim rynkiem długu. Na krótkim końcu krzywej w kierunku obniżenia stawek IRS oddziaływał charakterystyczny dla ostatnich dni miesi?ca wyższy popyt krajowych instytucji finansowych zwi?zany z dostosowaniem struktury aktywów w celu obniżenia płaconego podatku bankowego. W środę z uwagi na dzień świ?teczny obroty na polskim rynku długu były wstrzymane. W czwartek i w pi?tek obserwowana była korekta. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie posiedzenie RPP.

Uważamy, że podczas konferencji prasowej po posiedzeniu możemy mieć do czynienia z nieznacznym spadkiem stawek IRS.  Dane ze światowej gospodarki (indeks Uniwersytetu Michigan w USA oraz bilans handlowy w Chinach) nie będ? miały istotnego wpływu na stawki IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!