Analizy i badania

Posiedzenie RPP w centrum uwagi rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 2,074 (wzrost o 4pb), 5-letnie do poziomu 2,540 (wzrost o 4pb), a 10-letnie do poziomu 3,025 (wzrost o 7pb).</p>

>

Od poniedziałku do wtorku stawki IRS były stabilne na całej długości krzywej. W środę obserwowany był wzrost stawek IRS w oczekiwaniu na dane o PKB i inflacji w Polsce. W czwartek wzrost stawek IRS był kontynuowany z uwagi na publikację lepszych od oczekiwań krajowych danych o PKB i inflacji. Wzrost stawek na krótkim końcu krzywej ograniczany był przez charakterystyczny dla ostatnich dni miesi?ca wyższy popyt krajowych instytucji finansowych zwi?zany z dostosowaniem struktury aktywów w celu obniżenia płaconego podatku bankowego. W pi?tek doszło do korekty.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie zaplanowane na wtorek posiedzenie RPP. Uważamy, że wypowiedzi prezesa A. Glapińskiego podczas konferencji po posiedzeniu mog? oddziaływać w kierunku spadku stawek IRS. Wpływ danych z amerykańskiego rynku pracy na stawki IRS będzie naszym zdaniem ograniczony. Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Fitch zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na polski rynek długu zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!