Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie RPP w centrum uwagi rynku długu

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 2,41(wzrost o 24 pb), 5-letnie do 2,69 (wzrost o 13 pb), a 10-letnie do 2,78 (wzrost o 3 pb). W zeszłym tygodniu doszło do dalszego wzrostu stawek IRS widocznego szczególnie na krótkim końcu krzywej dochodowości w ślad za rynkami bazowymi (USA, Niemcy). W kierunku zwiększenia stawek IRS oddziałują oczekiwania inwestorów na zacieśnienie polityki pieniężnej przez główne banki centralne w obliczu utrzymującej się podwyższonej inflacji. W piątek, lokalnym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu stawek IRS była publikacja wyższych od oczekiwań krajowych danych o inflacji.

Opublikowany dzisiaj rano indeks PMI dla polskiego przetwórstwa jest naszym zdaniem lekko pozytywna dla stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie RPP. Uważamy, że może ono przyczynić się do lekkiego spadku stawek IRS. Zaplanowane na środę posiedzenie Fed może sprzyjać podwyższonej zmienności stawek IRS. Publikacja danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA nie będzie miała naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!