Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie RPP w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS wyniosły 0,21 (brak zmian), 5-letnie zmniejszyły się do 0,59 (spadek o 2pb), a 10-letnie zwiększyły się do 1,11 (wzrost o 3pb). W ubiegłym tygodniu stawki IRS były stabilne. Ich niskiej zmienności sprzyjały obniżone obroty ze względu na święto Trzech Króli, a także ograniczona aktywność inwestorów w oczekiwaniu na posiedzenie RPP. Publikacja pełnego wywiadu z prezesem NBP A. Glapińskim miała ograniczony wpływ na krzywą. Niemniej niepewność związana z perspektywami polityki pieniężnej w Polsce była czynnikiem hamującym wzrost rentowności polskich obligacji w ślad za rynkami bazowymi.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie RPP. Naszym zdaniem nie będzie miało ono znaczącego wpływu na krzywą. Neutralne dla stawek IRS będą także krajowe dane o bilansie płatniczym i inflacji, dane z USA (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan), a także informacje dotyczące rozmiarów pakietu stymulacyjnego w USA przygotowywanego przez Partię Demokratyczną.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!