COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie RPP w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 0,53 (wzrost o 10 pkt.), 5-letnie do poziomu 0,74 (wzrost o 18pb), a 10-letnie do 0,98 (wzrost o 18pb). W ubiegłym tygodniu obserwowany był wzrost stawek IRS na całej długości krzywej. Rynek coraz bardziej odczuwa presję rosnącej podaży obligacji skarbowych i papierów dłużnych emitowanych przez PFR i BGK. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów wyemitowało obligacje za 5,0 mld PLN, BGK za 9,0 mld, a PFR za 15,2 mld PLN. W warunkach nadal ograniczonej skali skupu aktywów przez NBP oraz w połączeniu ze słabymi danymi z polskiej gospodarki zwiększającymi obawy części inwestorów o perspektywy wzrostu gospodarczego i stan finansów publicznych sprzyja to wzrostowi stawek IRS na całej długości krzywej. Uważamy, że efekt ten jest przejściowy i zaplanowana na najbliższą środę operacja bezpośredniego skupu aktywów przez NBP będzie sprzyjała spadkowi stawek IRS na całej długości krzywej.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowane na czwartek posiedzenie RPP. W przypadku realizacji naszej prognozy zakładającej obniżkę stóp procentowych o 45 pb może dojść do spadku stawek IRS. Wstępne dane o inflacji w Polsce i w strefie euro, indeks Ifo dla Niemiec oraz dane z USA (wnioski o zasiłki dla bezrobotnych, drugi szacunek PKB, wstępne dane nt. zamówień na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!