COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie RPP w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 0,53 (wzrost o 10 pkt.), 5-letnie do poziomu 0,74 (wzrost o 18pb), a 10-letnie do 0,98 (wzrost o 18pb). W ubiegłym tygodniu obserwowany był wzrost stawek IRS na całej długości krzywej. Rynek coraz bardziej odczuwa presję rosnącej podaży obligacji skarbowych i papierów dłużnych emitowanych przez PFR i BGK. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów wyemitowało obligacje za 5,0 mld PLN, BGK za 9,0 mld, a PFR za 15,2 mld PLN. W warunkach nadal ograniczonej skali skupu aktywów przez NBP oraz w połączeniu ze słabymi danymi z polskiej gospodarki zwiększającymi obawy części inwestorów o perspektywy wzrostu gospodarczego i stan finansów publicznych sprzyja to wzrostowi stawek IRS na całej długości krzywej. Uważamy, że efekt ten jest przejściowy i zaplanowana na najbliższą środę operacja bezpośredniego skupu aktywów przez NBP będzie sprzyjała spadkowi stawek IRS na całej długości krzywej.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowane na czwartek posiedzenie RPP. W przypadku realizacji naszej prognozy zakładającej obniżkę stóp procentowych o 45 pb może dojść do spadku stawek IRS. Wstępne dane o inflacji w Polsce i w strefie euro, indeks Ifo dla Niemiec oraz dane z USA (wnioski o zasiłki dla bezrobotnych, drugi szacunek PKB, wstępne dane nt. zamówień na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności Rödl & Partner

Kodeks karny skarbowy – wyższe grzywny Od 2021 r. podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Co...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!