Aktualności firm stowarzyszonych

Posiedzenie RPP w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 1,73, 5-letnie zwiększyły się do 1,75 (wzrost o 2pb), a 10-letnie do 1,79 (wzrost o 3pb).

W pierwszej części tygodnia mieliśmy do czynienia ze wzrostem stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi. Najprawdopodobniej część inwestorów przyjmowała w swoich strategiach założenie, że FED wbrew oczekiwaniom rynku nie obniży stóp procentowych. W konsekwencji w posiedzenie FOMC przyniosło korektę i spadek rentowności na rynkach bazowych na całej długości krzywej, który znalazł również odzwierciedlenie w spadku krajowych stawek IRS. W piątek obroty na polskim rynku długu były wstrzymane ze względu na święto.

Opublikowany dzisiaj rano indeks PMI dla polskiego przetwórstwa może sprzyjać lekkiemu spadkowi stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie RPP. Oczekujemy, że jego wpływ na krzywą będzie ograniczony. Bez istotnego znaczenia dla stawek IRS będą również najprawdopodobniej dane z USA (indeks ISM poza przetwórstwem, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!