Posiedzenie RPP w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 1,842 (spadek o 7pb), 5-letnie do 2,098 (spadek o 14pb), a 10-letnie do 2,435 (spadek o 16pb). Początek ubiegłego tygodnia przyniósł wyraźną korektę stawek IRS, które dwa tygodnie temu znacząco wzrosły po publikacji wyższych o oczekiwań wstępnych danych o krajowej inflacji (por. MAKROmapa z 6.05.2019).

Korekta znalazła odzwierciedlenie również w obniżeniu spreadu pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami. W kolejnych dniach obserwowany był dalszy spadek stawek IRS w ślad za rynkiem niemieckim. W czwartek Ministerstwo Finansów przeprowadziło aukcję zamiany długu, na której odkupiło obligacje zapadające w 2019 r. i 2020 r. i sprzedało obligacje o 2-, 5-, 9- i 10-letnich terminach zapadalności o wartości 4,1 mld PLN, przy popycie równym 5,8 mld PLN. Aukcja nie miała znaczącego wpływu na rynek.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie RPP. W naszej ocenie jego wpływ na stawki IRS będzie jednak ograniczony. Neutralne dla rynku będą najprawdopodobniej także krajowe dane o PKB, liczne dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, indeksy NY Empire State, Philadelphia FED, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz indeks ZEW dla Niemiec.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!