Analizy i badania

Posiedzenie RPP w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 1,842 (spadek o 7pb), 5-letnie do 2,098 (spadek o 14pb), a 10-letnie do 2,435 (spadek o 16pb). Początek ubiegłego tygodnia przyniósł wyraźną korektę stawek IRS, które dwa tygodnie temu znacząco wzrosły po publikacji wyższych o oczekiwań wstępnych danych o krajowej inflacji (por. MAKROmapa z 6.05.2019).

Korekta znalazła odzwierciedlenie również w obniżeniu spreadu pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami. W kolejnych dniach obserwowany był dalszy spadek stawek IRS w ślad za rynkiem niemieckim. W czwartek Ministerstwo Finansów przeprowadziło aukcję zamiany długu, na której odkupiło obligacje zapadające w 2019 r. i 2020 r. i sprzedało obligacje o 2-, 5-, 9- i 10-letnich terminach zapadalności o wartości 4,1 mld PLN, przy popycie równym 5,8 mld PLN. Aukcja nie miała znaczącego wpływu na rynek.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie RPP. W naszej ocenie jego wpływ na stawki IRS będzie jednak ograniczony. Neutralne dla rynku będą najprawdopodobniej także krajowe dane o PKB, liczne dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, indeksy NY Empire State, Philadelphia FED, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz indeks ZEW dla Niemiec.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!