Analizy i badania

Posiedzenie RPP w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,96 (wzrost o 1pb), 5-letnie do 2,46 (wzrost o 1pb), a 10-letnie do poziomu 2,94 (wzrost o 1pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu obserwowana była stabilizacja stawek IRS na całej długości krzywej. Sprzyjała jej niska aktywność inwestorów zwi?zana z sezonem wakacyjnym, a także Świętem Niepodległości w USA.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie RPP. Obecnie rynek wycenia pierwsz? podwyżkę stóp procentowych w Polsce w na przełomie III i IV kw. 2019 r. Uważamy, że konferencja po posiedzeniu RPP nie dostarczy nowych istotnych informacji z punktu widzenia perspektyw polityki pieniężnej w Polsce, a tym samym nie zmieni oczekiwań rynkowych dotycz?cych terminu rozpoczęcia jej zacieśniania. W rezultacie będzie ona najprawdopodobniej neutralna dla stawek IRS. Ograniczony wpływ na rynek będ? miały naszym zdaniem również dane z USA (inflacja CPI i wstępny indeks Uniwersytetu Michigan).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!