Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie RPP w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS wyniosły 5,94 (brak zmiany), 5-letnie obniżyły się do 5,30 (spadek o 16pb), a 10-letnie do 4,87 (spadek o 21pb). Na początku ubiegłego tygodnia doszło do korekty i spadku stawek IRS na całej długości krzywej. Opublikowane w piątek wyraźnie wyższe od oczekiwań krajowe dane o inflacji doprowadziły jednak do ponownego wzrostu stawek IRS, widocznego szczególnie na krótkim końcu krzywej. Piątkowa decyzja agencji S&P o utrzymaniu ratingu Polski oraz jego perspektywy została ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, stąd nie miała wpływu na krzywą.

Piątkowa decyzja agencji S&P o utrzymaniu ratingu Polski oraz jego perspektywy jest neutralna dla stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie decyzja RPP w sprawie stóp procentowych, choć nie uważamy aby miała ona istotny wpływ na krzywą. W kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS może oddziaływać natomiast publikacja Minutes z marcowego posiedzenia FOMC. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!