Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie RPP w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 3,215 (wzrost o 21 pb), 5-letnie do 3,175 (wzrost o 10 pb), a 10-letnie do 3,055 (wzrost o 6 pb). Wzrost stawek IRS po części wynikał z korekty po ich spadku dwa tygodnie temu związanym z pojawieniem się informacji o nowym wariancie koronawirusa. Wzrost stawek iRS był również związany publikacją znacząco wyższych od oczekiwań danych o inflacji w Polsce oraz zmiany nastawienia prezesa NBP na bardziej jastrzębie (patrz powyżej). Nasilenie oczekiwań dotyczące podwyżek stóp koncentruje się na krótkim końcu krzywej. W rezultacie ponownie doszło do odwrócenia krzywej dochodowości. Z taką sytuacją mieliśmy już do czynienia w połowie listopada. Taki kształt krzywej oznacza, że w dłuższej perspektywie rynek wycenia korektę stóp procentowych w dół. 

Czynnikiem sprzyjającym zwiększaniu się stawek IRS były również rosnące oczekiwania rynkowe na szybsze zacieśnienie polityki pieniężnej przez Fed. Opublikowane dzisiaj rano dane o zamówieniach w niemieckim przetwórstwie są lekko negatywne dla stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie RPP. W naszej ocenie będzie ono sprzyjało spadkowi stawek IRS. Z kolei publikacja danych o inflacji w USA powinna przyczynić się do zwiększenia stawek IRS. Indeks ZEW dla Niemiec, jak również dane o chińskim bilansie handlowym nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!