Analizy i badania

Posiedzenie RPP w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do poziomu 1,76 (spadek o 3pb), 5-letnie do 2,01 (spadek o 7pb), a 10-letnie do 2,35 (spadek o 9pb).</p>

>

Od poniedziałku do czwartku mieliśmy do czynienia ze spadkiem stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkiem niemieckim. Obniżeniu rentowności niemieckich obligacji sprzyjały obawy inwestorów o perspektywy światowej gospodarki, a także zmiana retoryki FED na bardziej gołębi?. W pi?tek doszło do częściowej korekty zwi?zanej z publikacj? lepszych od oczekiwań wyników badań koniunktury w polskim przetwórstwie oraz danych nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowane na środę posiedzenie RPP. Uważamy jednak, że nie będzie miało ono znacz?cego wpływu na krzyw?. Neutralne dla stawek IRS będ? także zaplanowane na ten tydzień publikacje danych z USA (nowe zamówienia w przemyśle oraz indeks ISM poza przetwórstwem), w tym ewentualne publikacje danych, które nie ukazały się w terminie ze względu na government shutdown.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!