Analizy i badania

Posiedzenie RPP neutralne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN nie zmienił się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniósł 4,1824.</p>

>

Od poniedziałku do środy kurs złotego był stabilny, czemu sprzyjał ubogi kalendarz wydarzeń ekonomicznych. W środę doszło do osłabienia złotego w reakcji na niższy od oczekiwań wstępny szacunek inflacji w Polsce. W czwartek jego deprecjacja była kontynuowana, czemu sprzyjała publikacja słabszych od oczekiwań wyników badań koniunktury w polskim przetwórstwie oraz wyraźnie wyższych od konsensusu danych nt. amerykańskiego rynku pracy w raporcie ADP. Pi?tkowa publikacja niższych od oczekiwań danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA doprowadziła do lekkiego umocnienia złotego.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla złotego będzie zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC. Oczekiwana przez nas zmiana nastawienia EBC na bardziej jastrzębie będzie oddziaływała naszym zdaniem w kierunku lekkiego osłabienia złotego. Posiedzenie RPP, a także dane nt. chińskiego bilansu handlowego będ? w naszej ocenie neutralne dla kursu polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!