Analizy i badania

Posiedzenie RPP neutralne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2939 (umocnienie złotego o 0,2%).</p>

>

Od poniedziałku do wtorku złoty oraz inne waluty rynków wschodz?cych znajdowały się w łagodnym trendzie aprecjacyjnym, co zwi?zane było z obniżeniem globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej spadkiem indeksu VIX. W kierunku spadku awersji do ryzyka mogła oddziaływać m.in. przeprowadzona w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego debata prezydencka w USA, która przez rynki finansowe została odebrana jako wzrost prawdopodobieństwa wyborczego zwycięstwa H. Clinton. W środę złoty zacz?ł tracić na wartości, a jego deprecjacja utrzymała się do pi?tku. W kierunku jego osłabienia oddziaływały w naszej ocenie wzrost ryzyka politycznego w Polsce zwi?zany z ogłoszeniem rekonstrukcji rz?du, lepszy od oczekiwań finalny szacunek PKB w USA oraz wzrost światowej awersji do ryzyka zwi?zany z trudn? sytuacj? finansow? Deutsche Banku. W pi?tek po południu miała miejsce korekta, w wyniku której doszło do umocnienia polskiej waluty.

Opublikowany dzisiaj rano indeks PMI dla polskiego przetwórstwa jest w naszej ocenie lekko pozytywny dla złotego. W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla polskiej waluty będ? pi?tkowe dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej prognozy zbliżonej do oczekiwań rynkowych ich wpływ na kurs złotego będzie jednak ograniczony. Oczekujemy, że neutralne dla rynku będ? również wyniki badań koniunktury w USA (indeksy ISM dla przetwórstwa oraz poza przetwórstwem), a także środowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej dotycz?ca stóp procentowych.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!