Analizy i badania

Posiedzenie RPP neutralne dla rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,99 (wzrost o 1pb), 5-letnie do poziomu do 2,52 (wzrost o 1pb), a 10-letnie do 3,00 (wzrost o 1 pb).</p>

>

Stawki IRS nieznacznie zwiększyły się na całej długości krzywej w ślad za rynkiem niemieckim. W czwartek w kierunku wzrostu stawek IRS oddziaływały wyższe od oczekiwań dane nt. inflacji w Niemczech. Opublikowane w pi?tek wstępne dane o inflacji w całej strefie euro były zgodne z konsensusem rynkowym, co doprowadziło do lekkiej korekty i spadku stawek IRS. Posiedzenie FED było neutralne dla rynku.

Opublikowane dzisiaj wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie (PMI) s? lekko negatywne dla stawek IRS. W naszej ocenie do spadku stawek IRS na krótkim końcu krzywej może przyczynić się zaplanowana na dziś publikacja wstępnego szacunku inflacji w Polsce, która w przypadku realizacji naszej prognozy okaże się niższa od oczekiwań rynku. Uważamy, że ograniczony wpływ na krzyw? będ? miały także dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks ISM dla przetwórstwa) oraz posiedzenie RPP.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!