Analizy i badania

Posiedzenie RPP negatywne dla stawek IRS

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,985 (wzrost o 2 pb), 5-letnie do poziomu 2,435 (wzrost o 6pb), a 10-letnie do poziomu 2,902 (wzrost o 7pb).</p>

>

Od poniedziałku do pi?tku utrzymywał się wzrost stawek IRS na całej długości krzywej. Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia stawek IRS była wtorkowa wypowiedź szefowej FED J. Yellen, w której podkreśliła, że Rezerwa Federalna powinna kontynuować podnoszenie stóp procentowych mimo niepewnych perspektyw inflacji w USA. W pi?tek obserwowana była nieznaczna korekta. Opublikowane w pi?tek po południu wyższe od oczekiwań dane o inflacji w Polsce przyczyniły się do wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej.

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie mog? sprzyjać wzrostowi stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie zaplanowana na pi?tek publikacja danych nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. Nasza prognoza nie różni się znacz?co od konsensusu rynkowego, tym samym jej realizacja będzie miała ograniczony wpływ na stawki IRS. Lekko pozytywny dla rentowności obligacji będzie najprawdopodobniej wydźwięk konferencji po środowym posiedzeniu RPP.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!