Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie RPP może przyczynić się do spadku stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 1,38 (wzrost o 28 pb), 5-letnie do 1,97 (wzrost o 24 pb), a 10-letnie do 2,30 (wzrost o 23 pb). Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia z silnym wzrostem stawek IRS na całej długości krzywej. W pierwszej części tygodnia było to wzrost w ślad za rynkami bazowymi (USA, Niemcy), któremu sprzyjają oczekiwania inwestorów na podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne w obliczu rosnącej inflacji. Podczas gdy w drugiej części tygodnia na rynkach bazowych doszło korekty, to w przypadku polskiego rynku wzrost stawek IRS przyspieszył, do czego przyczyniła się publikacja Minutes z wrześniowego posiedzenia RPP (patrz wyżej). W piątek dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu stawek IRS była publikacja wyższych od oczekiwań krajowych danych o inflacji, co jeszcze bardziej nasiliło oczekiwania części inwestorów na podwyżki stóp procentowych w Polsce. W efekcie doszło do wzrostu spreadu pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami.

Piątkowa decyzja agencji S&P o utrzymaniu ratingu Polski oraz jego perspektywy została ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, stąd nie miała wpływu na krzywą. Piątkowa decyzja agencji S&P o utrzymaniu ratingu Polski oraz jego perspektywy jest neutralna dla stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie RPP, które w naszej ocenie może przyczynić się do spadku stawek IRS. Dostrzegamy jednak wysokie prawdopodobieństwo realizacji scenariusza, w którym wydźwięk komunikatu po posiedzeniu RPP okaże się jastrzębi, co byłoby pozytywne dla stawek IRS. Zaplanowana na ten tydzień publikacja danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA, w przypadku realizacji naszej zbliżonej do konsensusu prognozy, nie będzie miała naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą. Niemniej jeśli dane okażą się wyraźnie słabsze od oczekiwań rynku, mogą one przyczynić się do spadku stawek IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!